fbpx

המלחמה המיותרת של השר ארדן – להחריג את המאבק בארגוני החרם על ישראל מחוק חופש המידע

במכתב שכתבנו לשרת המשפטים אנחנו מבקשים להזכיר שחוק חופש המידע כבר קובע שאין למסור מידע שיש חשש שיפגע בביטחון המדינה וביחסי החוץ שלה. ולכן לא ברור לנו הצורך בתיקון החוק במיוחד למחרימי ישראל. אנחנו מציעים שאת המלחמה הזאת תנהל המדינה בלי לפגוע בדמוקרטיה עם עוד חוקים שיאפשרו לה להסתיר מהאזרחים מידע

21 במאי 2017

המכתב שכתבנו לשרת המשפטים, ביחד עם המשמר החברתי והסדנא לידע ציבורי

 

לכבוד                                                                                             

ח"כ איילת שקד

שרת המשפטים

ירושלים

הנדון: תזכיר חוק: חוק חופש המידע (תיקון מס' 16) (החרגת המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה לגבי פעילותו במסגרת האחריות המוטלת עליו על ידי הממשלה להובלת המערכה כנגד תופעת הדה-לגיטימציה והחרמות כנגד ישראל), התשע"ז–2017

ג.נ.

חוק חופש המידע, התשנ"ח–1998 נחקק כבר לפני קרוב ל-20 שנים, וחווה התקדמות עצומה בשנים שעברו מאז. זאת, בין היתר בזכות פסיקותיהם של בתי המשפט השונים, ואולם, בד בבד ניכר כי הרשויות השונות הפנימו את חשיבותו של החוק לדמוקרטיה הישראלית ואין חולק כי משרד המשפטים, בין היתר באמצעות היחידה הממשלתית לחופש המידע, פעל ופועל רבות לקידום ההכרה בחשיבותו של החוק ותרומתו לביסוס הדמוקרטיה.

ואכן, רק השבוע ציין משרד המשפטים את "שבוע חופש המידע" שבמסגרתו זכו שני גופים ביטחוניים, צה"ל והמשטרה, בהכרה על פעילות יחידות חופש המידע שבהם. גופים אלה מתמודדים יום יום עם המשימה המאתגרת של הצורך לאזן בין הזכות למידע לבין אינטרסים ביטחוניים, כתוצאה מהכרה גוברת בחשיבות העצומה של התנהלות שקופה, גם בקרב גופים ביטחוניים.

היזמה המוזכרת בכותרת סותרת את הדרך שבה צועדת המדינה בשנים האחרונות. יודגש כי חוק חופש המידע כולל בתוכו סייגים שיש בהם כדי לאפשר לכל ממונה לאזן בין האינטרסים המוגנים בחוק לערכים העומדים בבסיסו. על כן אין זה ברור מדוע עולה הצורך לקבוע באופן אפריורי כי מידע הנוגע לתחום הפעילות המצוין לא יפורסם, במה שנראה כניסיון של המשרד להוריד מעליו את "עול" חוק חופש המידע, דבר שיוביל לאיבוד אמון הציבור בטוהר כוונותיו ואף במקצועיותו.

מדובר במדרון חלקלק ויש למנוע כל ניסיון שמטרתו פגיעה בחוק הקיים ובקידומה של השקיפות ככלי הכרחי בדמוקרטיה. תיקון מעין זה פוגע, הלכה למעשה, באמון שהושג בעמל רב במקצועיות הממונים על יישום חוק חופש המידע, וכן במשרד המשפטים כמי שמכיר את התחום על בוריו ומבין שהחוק מכיר היום באיזון הנדרש בין אינטרסים שונים. יתרה מכך, דווקא בהסתרה אפריורית מעין זו יש כדי לשוות לישראל אופי של מדינה המונעת מאזרחיה את הזכות להיחשף לפעולותיו של השלטון.

אנו מקוות כי ייעשה כל מאמץ למנוע פגיעה זו, ולסמוך על כך שכל חשש אמתי לפגיעה באינטרסים מוגנים יענה במנגנון הקבוע בחוק חופש המידע הקיים מזה קרוב ל-20 שנים.

בברכה,

עו"ד נירית בלייר – מנכ"לית התנועה לחופש המידע

שבי קורזן – מנכ"לית הסדנא לידע ציבורי

נירית מוסקוביץ – מנכ"לית המשמר החברתי

תזכיר החוק להחרגת המלחמה במחרימי ישראל מחוק חופש המידע

פורסם תחת:

חדשות

אתם מוזמנים להגיב

אנא שמרו על שפה נאותה. המערכת שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר תגובות שאינן עומדות בכללי האתר.

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il