fbpx

ביקשנו מלשכת עורכי הדין את רשימת הבוררים; הלשכה סירבה – ואז חלק מהמידע הודלף

מסמכים של לשכת עורכי הדין שפרסמה העיתונאית שרון שפורר כללו גם חלק מהמידע שאנחנו ביקשנו מהלשכה, והיא טענה שהוא אינו זמין והפקתו מצריכה הקצאת משאבים בלתי סבירה

20 במאי 2017

בנובמבר 2016 ביקשנו מלשכת עורכי הדין את רשימת הבוררים שהיא מינתה בשנים 2013-2016. התשובה שקיבלנו היתה שהם לא מנהלים תיעוד ורישום של בוררים שממונים על ידם, ושיש גורמים רבים שממנים בוררים בלשכה, ולכן הניסיון להתחקות אחר המידע יהיה כרוך "בהקצאת משאבים בלתי סבירה".

כתבנו מכתב נוסף ללשכה כדי להציע שאולי בכל זאת יתנו לנו רשימה של בוררים רק ל-2015-2016, וגם ההצעה הזאת לא נענתה.

והנה, פתחנו פייסבוק ומה מצאנו בפיד? בין שלל המסמכים שהודלפו מלשכת עורכי הדין לעתונאית שרון שפורר מצאנו גם חלק מהמידע שביקשנו – פרוטוקולים מדיונים שעסקו במינוי בוררים.

התרשמנו שהמידע (לפחות בחלקו) בהחלט קיים, ואפשר היה בקלות יחסית (נניח תוך חצי שעה) לשלוף אותו מהתיקייה במחשב ולשגר אותו אלינו. מצער שבלשכת עורכי הדין לא מצאו לנכון להתאמץ קצת כדי לקיים את חובתם על פי חוק חופש המידע.

כמובן שהחוק מחייב למסור גם מידע חלקי שנמצא בידי הרשות.

בקשת המידע שהגשנו ללשכת עורכי הדין

התשובה שקיבלנו מהלשכה

פנייה נוספת לקבלת המידע

פרוטוקולים מדיונים בלשכה על מינוי בוררים

אתם מוזמנים להגיב

אנא שמרו על שפה נאותה. המערכת שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר תגובות שאינן עומדות בכללי האתר.

להעברה בנקאית או לתרומה ישירה, להלן פרטי החשבון של התנועה לחופש המידע(ע"ר):
מספר עמותה 580425700 בנק הפועלים (12) סניף 567 (בית אסיה, תל אביב) מספר חשבון 372952

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il