fbpx

מידע אודות לימודי ערבית בבתי ספר דוברי עברית

ביקשנו ממשרד החינוך מידע על בתי הספר בהם לומדים ערבית, כמה שעות מוקצות ללימודי השפה, כמה מורים מלמדים אותה ועוד נתונים שיאירו את הפינה החשוכה הזאת. הנה המידע

4 בספטמבר 2017

בקשת המידע שהגשנו למשרד החינוך:

הנדון: בקשת מידע  לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998

בקשה זו עוסקת בקבלת מידע הנוגע להוראת השפה הערבית לבתי ספר עבריים במדינת ישראל (להלן: "לימודי ערבית").

בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 (להלן: "החוק") אבקש לקבל לידי את הנתונים הבאים המתייחסים למידע הנמצא בידי משרד החינוך אודות כל מוסדות הלימוד בהם מתקיימים לימודי ערבית.

אבקש לציין את המידע תוך התייחסות:

  1. שמות בתי הספר בהם מתקיימים לימודי ערבית.
  2. היישוב בו נמצא בית הספר.
  3. סוג בית הספר (יסודי/תיכון/חטיבת ביניים).
  4. מספר התלמידים הניגשים לבחינות הבגרות בערבית בבית הספר

בנוסף, אבקש לציין את:

  1. מספר המורים לערבית המועסקים ע"י משרד החינוך.
  2. מספר השעות המוקצות ללימודי השפה הערבית בכל שנה.
  3. מספר הניגשים לבחינות הבגרות בלימודי השפה הערבית לפי מספר יחידות לימוד.
  4. ממוצע הציונים הארצי בבגרות בערבית.

 

תשובת משרד החינוך

המידע שקיבלנו ממשרד החינוך

 

פורסם תחת:

משרד החינוך

תגובה אחת בנוגע ל“מידע אודות לימודי ערבית בבתי ספר דוברי עברית”

  • […] מידע אודות לימודי ערבית בבתי ספר דוברי עברית. התנועה לחופש המידע ביקשה ממשרד החינוך מידע על בתי הספר בהם לומדים ערבית, כמה שעות מוקצות ללימודי השפה, כמה מורים מלמדים אותה ועוד נתונים שיאירו את הפינה החשוכה הזאת. הנה המידע. 4.9.2017 ♦ […]

אתם מוזמנים להגיב

אנא שמרו על שפה נאותה. המערכת שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר תגובות שאינן עומדות בכללי האתר.

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il