fbpx

משרד האוצר האמריקאי דרש חצי מיליון ד’ עבור מידע שהוא חייב למסור לפי חוק

ליתר דיוק 522,886 דולר – זה מה שנדרש עורך דין ממיזורי לשלם עבור מסמכים שביקש, על פי חוק חופש המידע, אודות נכסים השייכים לחברה מלוב שהוקפאו בארה"ב

23 בנובמבר 2009

לקרוא כדי להאמין

פורסם תחת:

בעולם

אתם מוזמנים להגיב

אנא שמרו על שפה נאותה. המערכת שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר תגובות שאינן עומדות בכללי האתר.

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il