fbpx

הגילוי הנאות של חברי ועדת סל התרופות

ההחלטות שמקבלים חברי ועדת סל התרופות חורצות גורלות, וגם שוות מיליוני שקלים לחברות התרופות. ביקשנו ממשרד הבריאות את טופסי הגילוי הנאות של חברי הוועדה

11 ביולי 2008

קבצים מצורפים

לוועדת סל התרופות הוקצו 450 מיליון שקל בשנת 2008, וחבריה נדרשו לקבוע אילו תרופות חדשות ייכנסו לסל מתוך רשימה הכוללת תרופות בסכום של שני מיליארד שקל. ביקשנו ממשרד הבריאות את טופסי הגילוי הנאות של חברי הוועדה.

טופסי הגילוי הנאות של חברי הוועדה בשנת 2008

פורסם תחת:

משרד הבריאות
באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il