fbpx

"הדתה-שמדתה" נוסח משרד החינוך

קיבלנו את רשימת העמדות של "הפורום החילוני" ואת התייחסות "האגף לאישור ספרי לימוד" לספרי לימוד שונים. הדתה או שמדתה? מוזמנים לעיין!

31 באוקטובר 2017

לא מעט דובר בחודשים האחרונים בנוגע ל"הדתה" במערכת החינוך הישראלית. טיעונים מכאן ומכאן הגיעו, ולפיהם ישנה הקצנה במסגרות החינוך השונות וכך גם בנוגע לספרי לימוד שעברו שינויים מסוימים המעידים על "הדתה". כך גם פורסם כי חל שינוי בספרי הקריאה שמורשים ללמד בבתי הספר.

ביקשנו ממשרד מידע הנוגע לסוגיה – וזכינו לקבל מידע, שמוצג לפניכם, בנוגע לאישור ספרי לימוד.

במידע תוכלו את עמדת "הפורום החילוני" ומהצד האחר את התייחסות "האגף לאישור ספרי לימוד".

הדתה? שמדתה?

תחליטו אתם

בקשת המידע ששלחנו

משרד החינוך – תשובה

תגובה לפורום החילוני

בדיקת ספרים

ירדן צור ואור קשתי "משרד החינוך קבע שאין הדתה בספרי לימוד אך נמנע מלפרט: 'מותאים לאוכלוסייה'" הארץ 31.10.17

פורסם תחת:

חדשות, משרד החינוך

אתם מוזמנים להגיב

אנא שמרו על שפה נאותה. המערכת שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר תגובות שאינן עומדות בכללי האתר.

להעברה בנקאית או לתרומה ישירה, להלן פרטי החשבון של התנועה לחופש המידע(ע"ר):
מספר עמותה 580425700 בנק הפועלים (12) סניף 567 (בית אסיה, תל אביב) מספר חשבון 372952

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il