fbpx

לראשונה: הכרה של בית משפט בינלאומי בזכות לחופש מידע

בית המשפט האינטר-אמריקאי חייב את ממשלת צ’ילה לחשוף מידע בנוגע להסכמים עם חברות העוסקות בכריתת יערות, למרות שבצ’ילה אין חוק חופש מידע

17 בדצמבר 2007

בית המשפט האינטר-אמריקאי לזכויות אדם הכיר בזכות לחופש מידע כחלק מהזכויות במשטר דמוקרטי כך נקבע בפסק דין תקדימי של ערכאה בינלאומית. בפסק הדין ביקשה קבוצה של פעילי איכות לחייב את ממשלת צ’ילה לחשוף מידע בנוגע להסכמים עם חברות העוסקות בכריתת יערות, למרות שבצ’ילה אין חוק חופש מידע.

בית המשפט קבע שחתימתה של צ’ילה על האמנה האינטר-אמריקאית לזכויות אדם, הכוללת הכרה בזכות לחופש ביטוי ובכלל זה בזכות לבקש ולקבל ידיעות, מחייבת אותה להכיר גם בזכות לחופש מידע, ועל כן חייב את הממשלה למסור את המידע למבקשים ואף הורה לצ’ילה להתאים את המצב החוקי במדינה לזה הנדרש מהתחייבויותיה במסגרת האמנה.

פסק הדין שניתן באוקטובר 2006 החל בתביעה לקבלת מידע שהגישו ב-1998 שלושה פעילי איכות סביבה בנוגע לפרויקט כריתת יערות שנוי המחלוקת בצ’ילה (Claude Reyes and others vs. Chile) .

פורסם תחת:

חדשות

תגים:

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il