fbpx

מועמדים למשרה בחברה ממשלתית שנפסלו על ידי ועדת המינויים

שמותיהם של מועמדים שנפסלו על ידי ועדת המינויים ושם המשרד המפנה

5 בנובמבר 2017

לפני למעלה מעשר שנים פנינו אל בית המשפט כדי לקבל את שמותיהם של מועמדים למשרות בכירות בחברות ממשלתיות שנפסלו על ידי ועדת המינויים.

בית המשפט פסק אז שעל מנת לקבל תמונה מלאה, יש למסור גם את שמותיהם של מי שמועמדותם נפסלה ואת הסיבה לכך, וזאת בשל החשש ממינויים פוליטיים.

הגשנו את הבקשה שוב, כדי לקבל את שמותיהם של מי שמועמדותם נפסלה – לפניכם המידע.

בקשת מידע- רשות החברות הממשלתיות 

החלטות הועדה מועמדים שלא אושרו בחברות מתאריך 

תשובת הרשות

מספר דירקטורים לפי מגדר ומגזר

טלי חרותי מדה-מרקר

אתם מוזמנים להגיב

אנא שמרו על שפה נאותה. המערכת שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר תגובות שאינן עומדות בכללי האתר.

להעברה בנקאית או לתרומה ישירה, להלן פרטי החשבון של התנועה לחופש המידע(ע"ר):
מספר עמותה 580425700 בנק הפועלים (12) סניף 567 (בית אסיה, תל אביב) מספר חשבון 372952

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il