fbpx

חוק לחוד ומציאות לחוד בחינת המקרה הישראלי של חוק חופש המידע

שני מאמרים מאת ד"ר יורם רבין ורועי פלד הבוחנים את הפער בין חוק חופש המידע לתרבות חופש המידע בישראל, ושואלים האם כמעט עשור לאחר חקיקת החוק הושגה השקיפות השלטונית המיוחלת

17 בדצמבר 2007

חוק חופש המידע חוקק בישראל במאי 1998. החוק החדש שזכה לתמיכה גורפת בבית המחוקקים לווה בהצהרות על "מהפכת השקיפות" ועל תחילתו של עידן חדש ביחסים בין הרשויות לאזרח. המאמרים מבקשים לבחון מה קרה מאז חוקק החוק בקול תרועה רמה, והאם התקוות והציפיות שתלו בו התממשו. באיזו מידה השפיע חוק חופש המידע על השקיפות השלטונית ועל תרבות חופש המידע בישראל.

מתוך בחינת הבקשות למידע והאופן שבו טופלו מצביעים מחברי המאמרים, ד"ר יורם רבין ורועי פלד, על המימוש החלקי של החוק. המאמרים בוחנים את תפקידם של הרשויות, האזרחים, התקשורת ובתי המשפט ביישום החוק. לצד הסקת מסקנות מציעים מחברי המאמר גם הצעות לחקיקת תיקונים הנדרשים כדי להבטיח שהחקיקה תוביל גם לשינוי תרבותי ותיצור חופש מידע אמיתי בישראל.

פורסם תחת:

בהרחבה
באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il