fbpx

נתוני מעצרים לרבות מוצאו של העצור (אזרח ישראלי או לא) לשנים 2012-2017

10 באפריל 2018

לכתבתו של ג'ון בראון 

 

4. תשובה

39810217

מעצרי זרים מול ישראלי- בפילוח למגדר כולל מועצות

מעצרי זרים מול ישראלי- בפילוח לעבירות כולל מועצות- קובץ מוצפן- חסר משמעות מבחינת הצפנה

מעצרי זרים מול ישראלי- בפילוח לקבוצות גיל עצור כולל מועצות

מעצרי זרים מול ישראלים- אסמכתא לשחרור כולל מועצות- חסר משמעות מבחינת הצפנה

מעצרי זרים מול ישראלים כולל מועצות

מעצרי זרים מול ישראלים- משך מעצר כולל מועצות

פורסם תחת:

משטרת ישראל

אתם מוזמנים להגיב

אנא שמרו על שפה נאותה. המערכת שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר תגובות שאינן עומדות בכללי האתר.

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il