fbpx

כמה עזתים נכנסים לישראל?

יחד עם עמותת גישה, פנינו אל המתפ"ש כדי לדעת כמה אישורי כניסה לישראל ניתנו לתושבי עזה, מטעמים שונים. הנתונים מראים על ירידה גדולה באחוזים ועל עלייה משמעותית בבקשות להיתר

11 באפריל 2018

המצב ברצועת עזה מעסיק רבים וחדשות רבות מתפרסמות בנוגע למצב שם. נתונים שהגיעו אל התנועה לחופש המידע ואל עמותת גישה מציגים תמונה מעניינת – ולפיה בעוד כמות הבקשות לכניסה לישראל מטעמים שונים עולה בצורה משמעותית, אחוז מקבלי ההיתר יורד באופן משמעותי. 

המידע, מצורף לעיון.

כתבתו של יותם ברגר בעיתון הארץ 

א. בקשת מידע – אישורי כניסה לישראל

ב. מענה ראשון

ג. התייחסות למענה ראשון

ד. מענה שני

ה. התייחסות למענה שני

ו. מענה שלישי

פורסם תחת:

צה"ל

אתם מוזמנים להגיב

אנא שמרו על שפה נאותה. המערכת שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר תגובות שאינן עומדות בכללי האתר.

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il