fbpx

בית הנבחרים בארצות הברית אישר תיקונים לחוק חופש המידע שנועדו לשפר את נגישותו לציבור

בין השאר נקבע כי ימונה נציב תלונות עצמאי לחוק חופש המידע, ויוטלו סנקציות כספיות על רשויות אשר לא יטפלו כראוי בבקשות האזרחים למידע

19 בדצמבר 2007

בית הנבחרים בהצבעה חשאית אישר הקונגרס האמריקאי תיקונים לחוק חופש המידע בארה"ב. זאת לאחר שבאוגוסט 2007 נכשל ניסיון להעביר רפורמה בחוק חופש המידע בן 41 השנים, עקב חילוקי דעות בין בית הנבחרים לבית הלבן.

התיקונים שאושרו בבית הנבחרים נועדו לשפר את נגישותו של חוק חופש המידע לציבור ולהרחיב את השימוש בו. בין השאר נקבע כי ימונה נציב תלונות עצמאי לחוק חופש המידע, שיכריע במחלוקות בין מבקשי מידע לבין רשויות ציבוריות. כמו כן תוקם מערכת שתעקוב אחר הטיפול בבקשות למידע, ונקבעו סנקציות כספיות שיוטלו על רשויות אשר לא יטפלו כראוי בבקשות האזרחים למידע.

דף המידע לגבי התיקון הזה, באתר הקונגרס האמריקאי.

פורסם תחת:

חדשות

תגים:

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il