fbpx

בית המשפט: על המדינה לחשוף פרטים מזהים של שוטרים שהוגש נגדם כתב אישום

משרד המשפטים ביקש להסתיר את שמותיהם של שוטרים שמח"ש העמידה לדין, בטענה כי חשיפת השמות תפגע בפרטיותם

25 ביוני 2018

שופט בית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים, עודד שחם, הורה למשרד המשפטים לחשוף את הפרטים המזהים של שוטרים-נאשמים שהוגשו נגדם כתבי אישום – גם אם ההליכים טרם הסתיימו בבית המשפט.

בעקבות בקשה ועתירה שהגיש עו"ד איגור גלידר לקבלת מידע אודות כתבי אישום שהוגשו נגד שוטרים, מסר משרד המשפטים כתבי אישום שהוגשו במשך שלוש שנים. בכתבי אישום שההליך המשפטי בהם טרם הסתיים, נמחקו הפרטים המזהים של הנאשם (וכן מספר ההליך המאפשר זיהוי). לטענת המדינה, מכיוון שטרם התקבלה הכרעה שיפוטית במקרים אלו, הפגיעה בפרטיות גוברת על הזכות למידע.

לעניין פומביות הדיון נטען כי נוסף על הפרקטיקה שבה במקרים רבים כתב אישום אינו נקרא בקול בפתח ההליך, שונה החשיפה המתקבלת מנוכחות פלוני בדיון מאשר מסירת כתב האישום בעותק לידי מבקש.

בית המשפט פסק כי המדינה לא ביססה את טענתה שפרסום כתב אישום עם פרטיו המזהים של הנאשם, גם בטרם ניתנה הכרעה, פוגע מעצם מהותו בפרטיות כטענה כללית . לפיכך סבר בית המשפט כי משרד המשפטים אינו נדרש לפנות לנאשמים כצד ג' להליך, אלא אם כתב אישום ספציפי יעלה פגיעה מיוחדת בפרטיות. עמדת המדינה נדחתה בשים לב לחשיבות עקרון פומביות הדיון , למעט אם מדובר בהליכים המתקיימים בדלתיים סגורות.

משרד המשפטים חויב בתשלום הוצאות בסך 10,000 שקל.

לפסק הדין

פורסם תחת:

פסיקה

אתם מוזמנים להגיב

אנא שמרו על שפה נאותה. המערכת שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר תגובות שאינן עומדות בכללי האתר.

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il