fbpx

רצינו לדעת מה שיעור המתחסנים בישראל – מתברר שאפילו משרד הבריאות לא יודע

בקשת מידע שהגשנו למשרד הבריאות על שיעור המתחסנים בפילוח לפי יישובים חשפה שלמשרד יש רק מידע חלקי, בפילוח לפי נפות ■ המשרד: השגת המידע מורכבת, ואנו בתהליך לאיסופו

27 באוגוסט 2018

ביולי פנינו למשרד הבריאות כדי לקבל מידע על שיעור המחוסנים לפי יישובים ולפי סוג החיסון. "באותם ימים התנהל ויכוח ציבורי ער סביב תופעת האי־התחסנות, והיו שניסו להציג את הסירוב להתחסן כתופעה רווחת ולא שולית", מספרת מנכ"לית התנועה לחופש המידע, רחלי אדרי. "החלטתי לבדוק באתר משרד הבריאות מהם שיעורי ההתחסנות בכל יישוב, ראיתי שהמידע לא קיים והופתעתי. ולכן הגשתי את בקשת המידע".

המידע שסיפק המשרד בתגובה היה רחוק מזה שביקשה התנועה: המשרד שלח רק את שיעור המחוסנים לפי מחוזות ונפות, ולא לפי יישובים. "לפי החלטת ראש שירותי בריאות הציבור ומנהלת האגף לאפידמיולוגיה, מפרסמים נתונים רק ברזולוציה של מחוז או נפה, ולא לפי יישובים פרטניים", ענה המשרד לתנועה, מבלי לספק הסברים.

גם המידע שהתקבל לפי נפות היה חלקי בלבד: "נתוני הכיסוי החיסוני הם רק לגבי ילדים שנולדו ב-2014 (בני שלוש) וביקרו לפחות פעם אחת בטיפת חלב של משרד הבריאות, עיריות ירושלים, תל אביב או קופת חולים לאומית. נתון זה מייצג 75% מילדי ישראל. השאר הולכים לטיפת חלב או מקבלים חיסונים בקופות החולים, ויש לפנות אליהם לקבלת המידע".

במלים פשוטות, למשרד הבריאות אין את הנתונים המלאים על שיעור המחוסנים, כי אין לו את המידע על המתחסנים בקופות החולים כללית, מכבי ומאוחדת. חמור מכך: הנתונים אינם מביאים בחשבון את הילדים שמעולם לא הגיעו לטיפות החלב להתחסן, כך שייתכן כי שיעור הלא־מחוסנים גבוה יותר.

בעקבות התשובה שקיבלנו הודענו למשרד הבריאות כי אם לא נקבל בקרוב את הנתונים המלאים, נעתור לבית המשפט לעניינים מינהליים. לדברי אדרי, כבר היה תקדים שבו בית המשפט העליון חייב את משרד החינוך לפרסם את נתוני בחינת המיצ"ב ברמה בית־ספרית ויישובית, אף שמשרד החינוך סירב להעביר את הנתונים. "עמדת משרד הבריאות מפתיעה במיוחד לאור המאמצים שלו לפעול להעלאת המודעות בנוגע לחשיבות החיסונים", אומרת אדרי.

תשובת משרד הבריאות

שיעור מחוסנים בישראל לפי אזורים

התייחסות להשגות התנועה

https://www.themarker.com/consumer/health/.premium-1.6414678

 

אתם מוזמנים להגיב

אנא שמרו על שפה נאותה. המערכת שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר תגובות שאינן עומדות בכללי האתר.

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il