fbpx

התנועה לרש"ת: לפרסום את סרטוני מצלמות האבטחה שתיעדו את אפי נוה בנתב"ג

נוה הוא עובד ציבור בכיר המייצג את ציבור עורכי הדין בישראל. לכן זכאי הציבור, וציבור עורכי הדין בפרט, לבחון ממקור ראשון את התנהלות העומד בראשם, נכתב בבקשת המידע ששלחנו

7 באוקטובר 2018

בקשת המידע שהגשנו:

 

5 באוקטובר 2018

לכבוד

עו"ד תמר טורג'מן, הממונה על חופש המידע

רשות שדות התעופה

שלום,

הנדון: בקשת מידע על פי הוראות חוק חופש המידע- תשנ"ח 1998

בהמשך לפרסומים אמש על אודות החשד כי יו"ר לשכת עו"ד סייע בהכנסת אזרחית תוך עקיפת עמדות הבידוק בנמל התעופה, ובהתאם להוראות חוק חופש המידע, אבקש לקבל העתק סרטוני הוידיאו שבהם ניראת ההתרחשות המתוארת. יובהר כי מדובר בעובד ציבור בכיר, המייצג את ציבור עורכי הדין וחבריי הלשכה בישראל, לפיכך זכאי הציבור וציבור עורכי הדין בפרט אותו משרת נווה, לבחון ממקור ראשון את התנהלות העומד בראשם, לבקר אותו, בזמן אמת, בסמוך למועד ההתרחשות ובאופן בלתי תלוי.   

בהתאם לסעיף 6(ב) לתקנות חופש המידע (אגרות), התשנ"ט-1999, עמותה העונה על האמור בסעיף פטורה מתשלום אגרת הבקשה. על כן, כיוון שהתנועה לחופש המידע היא עמותה רשומה כמשמעותה בחוק העמותות, התש"ם­-1980, שהציגה אישור ניהול תקין ופועלת לקידום מטרה ציבורית – היא פטורה מתשלום אגרת בקשה. ככל שאדרש, אני מתחייב לשלם אגרת טיפול והפקה עד לסכום של 148 ש"ח, ובכל מקרה שבו יידרש על ידכם סכום גבוה יותר, נדרשת מראש הסכמתי להמשך הטיפול בבקשה.

את המידע אבקש לקבל בפורמט מתאים לעיבוד מכונה ככל שהדבר ניתן, כמו לדוגמא קבצי וידאו סטנדרטים (MP4, AVI וכדומה). להזכירכם, על פי חוק חופש המידע עליכם להשיב לבקשה זו בהקדם האפשרי ולא יאוחר משלושים יום מעת קבלת בקשה זו.

 

ההסתבכות של אפי נוה – כתבה בדה מרקר

 

פורסם תחת:

חדשות, מידע שהשגנו

אתם מוזמנים להגיב

אנא שמרו על שפה נאותה. המערכת שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר תגובות שאינן עומדות בכללי האתר.

להעברה בנקאית או לתרומה ישירה, להלן פרטי החשבון של התנועה לחופש המידע(ע"ר):
מספר עמותה 580425700 בנק הפועלים (12) סניף 567 (בית אסיה, תל אביב) מספר חשבון 372952

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il