fbpx

מאסר חלף קנס

19 ביוני 2019

מידע בדבר פקודות מאסר שניתנו לחייבים ע"י רשות האכיפה והגבייה ועל ידי רשות המסים בשנים 2017-2018.
ברשות האכיפה גם בוצעו בפועל מאסרים ומידע מפורט אודותיהם מצורף גם כן.

תשובת רשות המסים

גיא זומר 16.12.18 (1) (1)

תשובת רשות האכיפה והגבייה

פורסם תחת:

כללי

אתם מוזמנים להגיב

אנא שמרו על שפה נאותה. המערכת שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר תגובות שאינן עומדות בכללי האתר.

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il