fbpx

הממשלה: פרסום דו"ח על הבנייה בהתנחלויות יפגע בביטחון המדינה

כך עולה מתגובת הממשלה לעתירה שהגישו התנועה לחופש המידע ושלום עכשיו בדרישה לפרסם את מאגר הנתונים שהוכן במשרד הביטחון על הבנייה בהתנחלויות

11 בינואר 2008

הממשלה מסרבת לפרסם מאגר נתונים הכולל פרטים מלאים על מפעל ההתנחלות בשטחים, על שכונות שנבנו מעבר לקו הירוק ועל המאחזים, בטענה כי הפרסום יזיק לביטחון המדינה וליחסי החוץ שלה כך עולה מתשובה לעתירה שהוגשה בעניין.

באוקטובר 2006 נחשף ב"הארץ" קיומו של דו"ח שפיגל – מאגר הנתונים הגדול ביותר שהכינה המדינה על ההתנחלויות, שרוכז בידי תת-אלוף (מיל) ברוך שפיגל, ששימש באותה עת עוזר מיוחד לשר הביטחון. הדו"ח, שהעבודה עליו נעשתה בחשאי, גילה כי בעשרות התנחלויות ותיקות – ולא רק במאחזים – נעשתה בנייה נרחבת בלא היתר, במקרים רבים על אדמה פרטית השייכת לפלשתינים. שפיגל הסתמך על נתונים של המינהל האזרחי ורשויות שלטוניות אחרות.

בעקבות הפרסום עתרו התנועה לחופש המידע ושלום עכשיו, באמצעות עו"ד אילן יונש, לבית המשפט המחוזי לעניינים מינהליים בתל אביב בדרישה לפרסם את הנתונים שנאספו בהתאם לחוק חופש המידע.

בשבוע שעבר, כמעט שנתיים לאחר שהוגשה העתירה, מסרה פרקליטות מחוז תל אביב תגובה מקדימה לעתירה, הכוללת תצהיר של ראש המטה של שר הביטחון, אהוד ברק, תת-אלוף מייק הרצוג. הרצוג והפרקליטות מבקשים מבית המשפט למנוע את גילוי המידע, בטענה כי אינם חולקים על עקרונות חופש המידע כפי שהם מופיעים בחוק, אולם סבורים כי במקרה זה אין לפרסם את המידע על סמך סעיף 9א לחוק, המונע פרסום "מחשש לפגיעה בביטחון המדינה וביחסי החוץ שלה".

הפרקליטות אף מבקשת מבית המשפט דיון בדלתיים סגורות, במעמד צד אחד (כלומר – בלי העותרות) שבו תסביר המדינה את שיקוליה. השופטת מיכל רובינשטיין טרם קיבלה החלטה באשר לפניית המדינה.

הדיון בבית המשפט נקבע ל-23 בינואר.

פורסם תחת:

חדשות
באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il