fbpx

דו"חות ביצוע התקציב של החטיבה להתיישבות

מה עושה החטיבה להתיישבות, הזרוע המבצעת של הממשלה בפיתוח מפעל ההתנחלויות, בימים בהם הקפאת ההתנחלויות היא המדיניות הרשמית? ביקשנו את דו"חות ביצוע התקציב של החטיבה בשנתיים האחרונות

13 בינואר 2010

דו"חות ביצוע התקציב של החטיבה להתיישבות ב-2008 וב-2009

חלק א'

חלק ב'

חלק 'ג

חלק ד'

לכתבה ב"הארץ" על פעילות החטיבה להתיישבות

פורסם תחת:

משרד החקלאות

אתם מוזמנים להגיב

אנא שמרו על שפה נאותה. המערכת שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר תגובות שאינן עומדות בכללי האתר.

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il