fbpx

שוודיה מול גרמניה במאבק על חופש המידע בבית המשפט האירופי

ביהמ"ש קבע כי התנגדות מדינה למסירת מידע אינה מחייבת את האיחוד

15 בינואר 2008
ארגון זכויות בעלי החיים IFAW דרש מהאיחוד האירופי להעביר לידיו מסמכים שהתקבלו מממשלת גרמניה במסגרת בקשה לתמיכה בהקמת פרויקט באזור טבע מוגן. האיחוד סירב להעביר את המסמכים בטענה שממשלת גרמניה, כצד שלישי, מתנגדת לכך, והארגון עתר לערכאה הנמוכה של בית המשפט האירופי. ממשלת שוודיה הצטרפה לעתירה לצד ארגון IFAW.
הערכאה הראשונה קיבלה את עמדת האיחוד וממשלת גרמניה. ממשלת שוודיה עירערה לערכאה העליונה של בית המשפט האירופי. שם נקבע כי התנגדות של מדינה חברה למסירת מידע על-ידי מוסדות האיחוד אינה מהווה הוראה מחייבת לאיחוד לא למסור את המידע, אלא רק בקשה שעל האיחוד לשקול אם לפעול על פיה או לא, בהתאם לחשיבות הציבורית שבמסירת המידע – כך מדווח הטיימס.
עוד על החלטת בית המשפט והפרשנויות בעקבותיה

פורסם תחת:

בעולם
באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il