fbpx

ארגון הגג של המלכ"רים בישראל: לפתוח לציבור את דיוני ועדת העזבונות

לטענת הארגון דיוני ועדת העזבונות, המחליטה על חלוקת כספים למלכ"רים, מתנהלים בסתר וללא שקיפות ופיקוח ראויים

3 בפברואר 2008

ארגון הגג מנהיגות אזרחית, המייצג את ארגוני המגזר השלישי בישראל בוועדות הכנסת, בדיונים עם משרדי הממשלה ומול הרגולטורים, דורש מוועדת העזבונות לפתוח לציבור את דיוניה. בפניה לשר המשפטים, דורש הארגון להפוך את הנוהג של חלוקת כספים בסתר וללא שקיפות ובקרה ציבורית המתרחש בחדרי החדרים של ועדת עיזבונות לתהליך שקוף ופתוח לציבור.

כמו כן יוצא הארגון נגד הנוהל שבמסגרתו כ-30% מהכספים נותרים בידי משרדי הממשלה, ומוחה על הזלזול בארגונים באמצעות אי-העברת הכספים שהוקצבו בזמן. לדברי הארגון, נכון להיום לא קיבלו חלק מהעמותות את כספי 2007.

פורסם תחת:

חדשות
באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il