fbpx

פנייה לשר הביטחון: הפסק את פעולות מלמ"ב לחיסוי חומרי ארכיון שלא כחוק

21.7.2019

כתבה ב"הארץ" ודו"ח של מכון עקבות חשפו שצוותים מטעם מלמ"ב מורים למנהלי ארכיונים לסגור בכספות חומרים ארכיונים שונים, כולל כאלה שכבר פורסמו בעבר. במכתב משותף ל-40 חוקרים וארגוני חברה אזרחית מתבקשת מערכת הביטחון להבהיר שלא תפעל לשכתוב ההיסטוריה שבארכיונים ולערעור המחקר האקדמי בישראל.

עיתון הארץ עתר לבית המשפט – לחשוף את יומן הפגישות של ראש הממשלה

16.7.2019

בכל דמוקרטיה מתוקנת ראש המדינה חושף את סדר יומו בפני הציבור. אפילו הנשיא טראמפ עושה את זה. אבל נתניהו מצפצף על זכות הציבור לדעת. נמתין להחלטת בית המשפט

המדינה רוצה שנדע פחות – היוזמה החדשה של היועץ המשפטי תפגע בחופש המידע

3.6.2019

לפי הפרשנות שמבקשת להנחיל עתה המדינה, בכל פעם שאזרח או אזרחית יגישו בקשת חופש מידע שהמענה עליה עלול לגרום לפגיעה כלשהי בפרטיות – גם אם מדובר בפגיעה מהסוג הזניח ביותר, ובמידע שיש אינטרס ציבורי מובהק בחשיפתו – המידע לא יימסר. מנכ"לית התנועה, עו"ד רחלי אדרי על היוזמה המסוכנת של היועץ המשפטי לממשלה

נחשף לראשונה: הוצאות המדינה על ההתנחלויות בעשור האחרון

18.5.2019

מסמך שקיבלנו ממשרד האוצר חושף לראשונה את הגידול העקבי בתקציבים להתיישבות בשטחים - ואת אפקט טראמפ

אולי תבקשו יותר שקיפות – ולא עוד תיק

17.4.2019

כולם מדברים על שקיפות? אחרי הבחירות זה הזמן להתחיל ליישם. מאמר מאת מנכ"לית התנועה, עו"ד רחלי אדרי

"אי אפשר להתלונן על הסכנה לדמוקרטיה ולא לנסות לתקן אותה"

14.4.2019

לא משנה למי הצבעתם – עכשיו צריך לפקח על מוקדי הכוח. לאן יילך הכסף, איך יתקבלו ההחלטות – בשביל זה אנחנו קיימים. בואו נילחם ביחד על שלטון החוק. כתבה ב"גלובס" עם יו"ר התנועה, עו"ד אלונה וינוגרד והמנכ"לית עו"ד רחלי אדרי

בזכות התנועה: החלטות הוועדה למתן היתרים – נחשפות לציבור

25.3.2019

בעקבות עתירת התנועה – נחשפות לציבור תמצית החלטות הוועדה שדנה בבקשות ראש הממשלה ושרים למתן היתרים מיוחדים בנוגע לכללים למניעת ניגודי עניינים. היכנסו לקרוא אותן

ערערנו לבית המשפט העליון – להורות למשרד ראש הממשלה למסור לציבור את הפירוט המלא של הוצאות המעון

28.2.2019

התנועה ערערה על החלטת בית המשפט המחוזי מינואר, שבה נקבע כי ראש הממשלה לא יחויב לפרסם את פירוט הוצאות המעונות ל-2015 וחשבוניות בגין ההוצאות

בית המשפט: הוצאות מעון ראש הממשלה לא יפורסמו

10.1.2019

החלטת בית המשפט שקבע כי מידע מפורט על הוצאות מעון ראש הממשלה לא יימסר לתנועה

נוסעת מתמידה: השרה גילה גמליאל טסה 24 פעמים בשלוש שנים

29.11.2018

התנועה חושפת את נסיעות השרה לשוויון חברתי לחו"ל. ולנו זה עלה 2,000 שקל – כי במשרד התעלמו במשך חמישה חודשים מבקשת המידע שהגשנו. ואת המידע קיבלנו רק אחרי שעתרנו לבית המשפט

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il