fbpx

מידע שהושג בנושא ‘אי מתן מענה’

התנועה עתרה נגד משרד ראש הממשלה – אינו עונה לבקשות מידע

התנועה לחופש המידע עתרה נגד משרד ראש הממשלה לאחר שהתעלם במשך יותר מ-120 ימים משלוש בקשות מידע.

"בית המשפט הנכבד מתבקש להורות למשיב, הוא משרד ראש הממשלה, למסור מענה למספר בקשות מידע, שהוגשו בהתאם להוראות חוק חופש המידע, ובעניינן לא נמסרה החלטת הרשות עד ליום הגשת העתירה", כתבה התנועה בעתירה.

להלן רשימת הבקשות שהגשנו ולא נענו: א. בקשה לגנזת המדינה על ביעור החומרים מיום 25.06.2021; ב. הפקדה בארכיון של סטנוגרמות מדיוני הממשלה החל מ -1980 שהוגשה ב-19.07.2021; ג. הסדר ניגוד עניינים של מזכיר הממשלה שהוגשה ב-2.8.2021

הנה העתירה

עתירה נגד משרד ראש הממשלה

המכתב שכתבנו לגנזת המדינה

התנועה עתרה נגד צה"ל: אינו מעביר מידע על פניות חיילים לקב"ן

האם צה"ל מסתיר כמה חיילים סובלים מבעיות נפשיות? לאחר שבמשך יותר מתשעה חודשים הצבא התעלם מבקשת מידע – נאלצנו לעתור נגדו. עתירת התנועה לחופש המידע הוגשה למשפט המחוזי בתל אביב בדרישה לכפות על צה"ל לחשוף כמה חיילים מופנים לקציני בריאות הנפש וכמה מאושפזים עם בעיות פסיכיאטריות, זאת לאחר שבקשה לנתונים על פי חוק חופש מידע זכתה להתעלמות.

לדיווח ב"ישראל היום":

בדצמבר 2020 פנה לצה"ל דן רוסו, סטודנט שמשתתף בקליניקה לחופש המידע בפקולטה למשפטים ע"ש שטריקס במכללה למינהל, מטעם התנועה לחופש המידע, וביקש לקבל נתונים על מספר נושאים שקשורים לבריאות הנפש בצבא. בין היתר ביקשו לקבל מידע על מספר החיילים ואנשי הקבע שפנו לשירותי קב"ן, אלו שהופנו למחלקות פסיכיאטריות וכמה מהם אושפזו בחלקות מעין אלו. כמו כן ביקשו בתנועה להבין כמה חיילים שוחררו משירות בעקבות המלצת בריאות הנפש.

למרות שפניות על פי חוק חופש המידע אמורות להיות מטופלות בתוך 30 יום, עד כה לא סיפקו בצה"ל לתנועה את המידע המבוקש, ועל כן עתרה האחרונה לבית המשפט המחוזי באמצעות עורך הדין אור סדן. "מצער שדובר צה"ל בוחר להתעלם מהוראות החוק, ולסרב, הלכה למעשה, להביא לידיעת הציבור מידע משמעותי על ההשפעות של השירות בצה"ל על המשרתים", אמר עו"ד סדן, "אין זה סוד שסוגיית ההשפעה הנפשית של השירות הצבאי עלתה למרכז השיח הציבורי בשנים האחרונות, וטוב שכך, ומדובר בשיח חשוב שנוגע לבתים רבים בישראל. על כן, מצופה היה כי צה"ל לא רק ישיב לבקשה באופן מהיר ומלא, אלא גם שיביא את המידע בעצמו לידיעת הציבור. נקווה שהמצב ישתנה במהרה".

העתירה שהגישה התנועה

העתירה שהגישה התנועה

 

התנועה נגד משרד הרווחה: פרסמו את שמות המוסדות שלא התקינו מצלמות בגני הילדים

העתירה נגד משרד הרווחה

העתירה שהגשנו

נספחים לעתירה

נספחים לעתירה

 

התנועה עתרה נגד משרד הבריאות – לא עונה לבקשות מידע במשך חודשים

התנועה לחופש המידע עתרה בגין אי מענה נגד משרד הבריאות, בעניין שבע בקשות מידע שהגשנו לפני 6-5 חודשים וטרם נענו.

זה פירוט הבקשות שבעניינן עתרנו:

■ בקשה בעניין פעילות הוועדה המייעצת לאישור תרופות  (הוגשה ב-22.12.20)

■ בקשה בעניין המדיניות לטסים לחו"ל ולחוזרים לישראל מיעדים בעולם בתקופת הקורונה (הוגשה ב-4.1.20)

■ בקשה בעניין הסכם פייזר – החוזים, העלויות, המידע האישי שהועבר לחברה ועוד (הוגשה ב-14.1.20)

■ בקשה לקבלת יומן הפגישות של שרי הבריאות ליצמן (ינואר עד מאי 20) ואדלשטיין (מאי עד דצמבר 20) (הוגשה ב-15.1.20)

■ בקשה בעניין נתוני הנכנסים לישראל והמאומתים לקורונה מתוכם למן פרוץ מגפת הקורונה, לפי אזרחות ולפי המדינות שמהן שבו (הוגשה ב-18.1.20)

■ בקשה בעניין טיפול בבקשות להנפקת רישיון לקנביס רפואי – אישורים/דחיות וזמני טיפול (הוגשה ב-19.1.21)

■ בקשה בעניין הפעלת המרכזים האקוטיים בבתיה"ח שמעניקים טיפול לנפגעי תקיפה מינית, ובענין שימוש בערכות אונס לאיסוף דגימות פורנזיות (הוגשה ב-1.2.20)

  

עת"ם 36850-06-21 התנועה לחופש המידע נ' משרד הבריאות

התנועה נגד משרד הבריאות

הנספחים לעתירה

הניספחים לעתירה

התנועה עתרה נגד משרד העבודה: מתעלם מבקשות מידע הנוגעות לתאונות באתרי בנייה

עתרנו לבית המשפט לאחר שמשרד העבודה והרווחה לא השיב במשך חמישה חודשים לשלוש בקשות מידע בנוגע לתאונות עבודה ופעולות הפיקוח והאכיפה. הבקשות הוגשו ביחד עם "הקבוצה למאבק בתאונות בניין ותעשייה" למינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. את העתירה הגישה עו"ד איה מרקביץ', היועצת המשפטית של התנועה לחופש המידע.

בנובמבר 2019 הפסיק מנהל הבטיחות התעסוקתית להשיב לפניות הקבוצה למאבק בתאונות בניין ותעשייה, והודיעה לה כי לקבל מידע עליה לפנות על פי חוק חופש המידע. אולם, כאמור, בקשות המידע שהוגשו – לא נענו.

"פרסום מידע בדבר תאונות עבודה בסמוך ככל הניתן לאחר התרחשותן, חיוני כדי לאפשר את הפצתו האפקטיביות לציבור באמצעות כלי התקשורת, ובדרך זו לעורר מודעות לסכנות הנשקפות לעובדים, וליצור הרתעה כלפי גורמים שבאחריותם למנוע תאונות", נכתב בעתירה. "המידע המבוקש בבקשות חיוני על מנת לאפשר לציבור להשפיע על התנהלות הרשויות בנושא ועל גיבוש מדיניותן במהירות רבה ככל האפשר, לטובת הטבת מצב בטיחות העובדים במהירות המירבית. המידע המבוקש מתיישן במהירות, והופך לבלתי רלוונטי. שהרי, מה הטעם לעמוד על מחדלים בהתנהלות האכיפתית באיחור של חודשים רבים, כבמצב הדברים שכבר מתקיים במקרה הנוכחי? למרבה הצער, ובזהירות המתבקשת מחזקת תקינות המינהל, יוער שנראה כי במידה רבה, זוהי תכלית התנהלות המשיב – למנוע את המידע מהעותרות בעת שהוא רלוונטי, ובד בבד להקשות ולהכביד עליהן עד שיוואשו ויחדלו ממאמציהן לקבלו".

בלית ברירה, עתה מוטלת על בית המשפט המשימה להבהיר למשרד העבודה והרווחה את חובתו על פי חוק ולחייבו לקיימה.

העתירה שהגשנו

העתירה נגד משרד העבודה

התנועה לביהמ"ש: לאלץ את משרד ראש הממשלה להשיב לבקשת מידע

התנועה לחופש המידע עתרה לבית המשפט לעניינים מינהליים בירושלים נגד משרד ראש הממשלה. בתנועה דורשים לקבל מהמשרד מידע על מספר העובדים שאיישו תפקידים שונים במעון ראש הממשלה, וכן את שמות התפקידים, ללא ציון שמות העובדים, במעון ראש הממשלה החל בינואר 2019.

העתירה הוגשהלאחר שבקשת חופש מידע שנשלחה בסוף אוקטובר 2019 לא זכתה למענה לגופה, למרות שש תזכורות שנשלחו בעניין.

חוק חופש המידע קובע כי על משרד ממשלתי להשיב לבקשות בתוך 30 יום. במקרים מסוימים ניתן להאריך את מועד מתן המענה ל-120 יום. בעתירה, שכתבה עו"ד איה מרקביץ', היועצת המשפטית של התנועה, נכתב: "בתי המשפט הבהירו לא אחת את חשיבותה של מסגרת הזמנים שקבועה בחוק. כפי שהודגש בעבר: יש חשיבות שהרשויות יקפידו על המועדים המצוינים בחוק חופש המידע – ולא יתישו את המבקשים באמצעות 'סחבת' במתן תשובות. את הזמנים שקוצב החוק אין לראות כעניין טכני, שכן אלה שלובים בזכותו של הציבור במידע, במובן שאי-עמידה בזמנים פוגעת בזכות זו פגיעה מהותית".

בעקבות אי מתן מענה, פנינו גם ליחידה הממשלתית לחופש המידע שמוסמכת לברר תלונות נגד משרדי הממשלה. היחידה הורתה למשרד ראש הממשלה להשיב לתנועה, אך במשרד עדיין לא השיבו לבקשה.

לידיעה של ביני אשכנזי בדה מרקר

העתירה של התנועה

התנועה נגד משרד ראש הממשלה

 

נספחים לעתירה

נספחים לעתירה

להעברה בנקאית או לתרומה ישירה, להלן פרטי החשבון של התנועה לחופש המידע(ע"ר):
מספר עמותה 580425700 בנק הפועלים (12) סניף 567 (בית אסיה, תל אביב) מספר חשבון 372952

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il