fbpx

מידע שהושג בנושא ‘דונלד טראמפ’

בית משפט בניו יורק: הנשיא טראמפ לא יוכל לחסום עוקבים ולמחוק ציוצים

לידיעת הפוליטיקאים שחוסמים אזרחים ומוחקים ציוצים/פוסטים: בית המשפט הפדרלי בניו יורק קבע שטראמפ לא יוכל לחסום עוקבים ולמחוק ציוצים כי הם נחשבים, בין היתר, ל"מידע ששייך לציבור". בית המשפט קובע כי חסימה מהדף פוגעת בתיקון הראשון לחוקה האמריקאית, הכוללת את ההגנה על חופש הביטוי. החסימה פוגעת באפשרות להיחשף לתוכן הדף וגם מונעת את האפשרות להביע דעה בדיון שמתנהל. לפיכך, נקבע כי חסימת משתמשים על ידי הנשיא רק מהטעם שהם הביעו עמדות הנוגדות לו, אינה חוקית.

עוד קובע בית המשפט כי המידע שנמצא ברשתות החברתיות, דוגמת חשבון הטוויטר של הנשיא טרמפ נכנס תחת ההגדרה של official records וככזה חלות עליו מגבלות שונות. בגלל שהציוצים הם "מידע ציבורי" יש לאחסן אותו ולשמור עליו כמו כל מסמך נשיאותי אחר שהוא תחת the Presidential Records Act (PRA) of 1978.

לידיעה ב"וושינגטון פוסט"

 

 

הדמוקרטים: לפרסם דו"חות המס של טראמפ

בית הנבחרים, הנמצא בשליטת המפלגה הדמוקרטית, עתר לבית המשפט הפדרלי בוושינגטון, בבקשה לחייב את משרד האוצר לחשוף את דו"חות המס של הנשיא דונלד טראמפ משנותיו כיזם נדל"ן. טראמפ היה המועמד הראשון לנשיאות מזה עשרות שנים, שלא חשף את הדוחות השנתיים שלו לרשות המסים, אף שבארצות הברית יש חובת דיווח כללית, וכל אזרח מחויב להגיש דו"ח. תחילה טען טראמפ, כי הדו"חות עוברים ביקורת ולכן לא ניתן לפרסמם. לאחר מכן טען כי הם סבוכים מכדי שחברי הקונגרס והציבור, יוכלו להבין אותם.

לאחר שהדמוקרטים הפכו לרוב בבית הנבחרים, בנובמבר שעבר, הם דרשו משר האוצר, סטיב מנוחין, למסור להם את דו"חות המס של טראמפ. מנוחין סירב, באומרו שהחוק אוסר על רשות המיסים למסור דוחות של נישומים, יהיו מי שיהיו. כעת יתבקש בית המשפט לקבוע, האם עקרונות חופש המידע וזכות הציבור לדעת – ודאי כאשר מדובר בנבחר הציבור הבכיר ביותר – גוברים על הזכות לפרטיות ועל חובת הסודיות.

הדיון בתביעה עשוי להימשך חודשים ואולי אפילו שנים. על פסיקתו של בית המשפט הפדרלי ניתן יהיה לערער לבית המשפט העליון, וסביר להניח שהסוגיה תוכרע בסופו של דבר בידי תשעת שופטי העליון – שכן מדובר בשאלה חוקתית מובהקת.

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il