fbpx

מידע שהושג בנושא ‘דירקטורים’

קשרים או כישורים – אלה האנשים שהשרים ביקשו למנות לדירקטורים בחברות ממשלתיות

בקשת המידע לרשות החברות

בקשת המידע לרשות החברות

מועמדים בעלי זיקה פוליטית שאושרובעלי זיקה פוליטית שאושרו מ-2017

המידע שקיבלנו

מידע קודם שקיבלנו מרשות החברות הממשלתיות

קשרים או כישורים – המידע שחושף מי האנשים שהשרים הצליחו למנות לדירקטורים בחברות ממשלתיות (ומי לא)

ביקשנו מרשות החברות הממשלתיות את שמות המועמדים שהציעו השרים ומי מהם נפסל בגלל אי התאמה או זיקה פוליטית. מתברר שהוועדה לבדיקת מינויים בחברות הממשלתיות פסלה 22 מינויים מתוך 649 שהביאו שרי הממשלה לאישורה ב-2020-2017. המינויים נפסלו בנימוקים של חוסר התאמה או זיקה פוליטית בין השר הממונה למועמד. בנוסף, מתברר שאושרו 32 מועמדים שנמצאו בעלי "כישורים מיוחדים" למרות שיש להם גם זיקה אישית או עסקית או פוליטית לשר. אנחנו עדיין ממתינים לקבל את שמותיהם. אנחנו מבטיחים להמשיך להילחם עד לקבלת המידע.

לכתבת השער ב"כלכליסט"

התשובה שקיבלנו מרשות החברות הממשלתיות

תשובת רשות החברות
שותו

המידע מרשוות החברות

הכתבה בכלכליסט

 

 

החלטות הוועדה לבדיקת מינויים ומינוי הדירקטורים לחברות הממשלתיות 2014-2015

בהמשך לפס"ד בבית המשפט העליון של התנועה לחופש המידע נגד רשות החברות הממשלתיות (עע"מ 9341/05), התבקשה הרשות למסור לידי התנועה מידע אודות החלטות הוועדה לבדיקת מינויים לכהונה בחברות ממשלתיות בשנים 2014-2015. בנוסף, רשימת הדירקטורים שהתמנו בהמשך השנים 2014-2015.

רשות החברות הממשלתית – הוועדה לבדיקת מנויים בחברות הממשלתיות – תשובה מיום 7 בינואר 2016

החלטות הוועדה לשנת 2014- חלק 1

החלטות הוועדה לשנת 2014- חלק 2

החלטות הועדה לשנת 2015

רשימת דירקטורים שמונו בין השנים 2014-2015

להעברה בנקאית או לתרומה ישירה, להלן פרטי החשבון של התנועה לחופש המידע(ע"ר):
מספר עמותה 580425700 בנק הפועלים (12) סניף 567 (בית אסיה, תל אביב) מספר חשבון 372952

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il