fbpx

מידע שהושג בנושא ‘היועץ המשפטי לממשלה’

עמדת המדינה בנוגע לשימוש באמצעים טכנולוגיים במסגרת המאבק בהתפשטות נגיף הקורונה

בקשת מידע שהגישה התנועה ליועץ המשפטי לממשלה מבקשת ממנו לפרסם את חוות הדעת שגיבש והתירה מעקב אחרי אזרחים במסגרת המאבק בהתפשטות הקורנה.

במשרד המשפטים העבירו לנו את שני המסמכים הללו:

עמדת המדינה

עמדת המדינה

התגובה המקדמית שהגישה המדינה לבג"ץ

State Preliminary Response

החלטת בג"ץ

התנועה ליועץ המשפטי לממשלה: נבקש לקבל את חוות הדעת שעל בסיסה אושר לעקוב אחרי אזרחים

בקשת מידע שהגשנו ליועץ המשפטי לממשלה: פרסם את חוות הדעת שעל בסיסה אושר לעקוב אחרי אזרחים.

נבקש לקבל, בהתאם לחוק:
1. את פירוט האמצעים בהם אושר השימוש.
2. מהן מטרות השימוש.
3. אחרי מי יופעל המעקב.
4. מי הגופים שיפעילו את המעקב, ומה הם מנגנוני הפיקוח עליהם.
5. מי היו הגורמים המייעצים בקבלת ההחלטה.

נעדכן כשנקבל תשובה.

בקשת המידע שהגישה התנועה ליועץ המשפטי לממשלה

בקשת המידע ליועץ המשפטי לממשלה

 

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il