fbpx

מידע שהושג בנושא ‘חברי כנסת’

95 אלף שקל לשמירה על קשר – התנועה חושפת את פירוט הוצאות הח"כים מתקציב הקשר עם הציבור

תקציב קשר עם הבוחר, בסך 95 אלף שקל בשנה, נועד לסייע לחברי הכנסת להתחבר לקהלי המצביעים שלהם. לציבור יש זכות לבחון את האופן שבו הם הוציאו את התקציב הזה וללמוד על פעולותיהם של נבחרי הציבור. ראוי כי בעתיד יהיה פרסום מלא ויזום של המידע,מבלי שנידרש להגיש בקשה. נזכיר, פרסום יזום של התקשרויות חברי הכנסת ברמת הספק וכן מטרת ההתקשרות הם סטנדרט שאליו יש לשאוף. זהו הסטנדרט שבו פועלים משרדי הממשלה, ואין כל הצדקה שחברי וחברות הכנסת ינהגו אחרת.

 את בקשת המידע לכנסת הגיש אופיר פרץ, סטודנט בקליניקה לחופש מידע במכללה למינהל.

תקציב הקשר עם הבוחר לשנת 2020

תקציב הקשר עם הבוחר – כל המידע שקיבלנו

הכתבה ב"גלובס"

פירוט עלויות משלחות הכנסת בשנת 2015

בהמשך למידע אודות משלחות הכנסת שמפרסמת הכנסת באופן ייזום, התבקש מידע אודות עלויות משלחות אלה.
מהנתונים שנמסרו על ידי חשבות הכנסת עולה כי עלות המשלחות במהלך שנת 2015 הייתה למעלה מחצי מיליון שקל.

טבלת עלויות – משלחות 2015

משלחות

להעברה בנקאית או לתרומה ישירה, להלן פרטי החשבון של התנועה לחופש המידע(ע"ר):
מספר עמותה 580425700 בנק הפועלים (12) סניף 567 (בית אסיה, תל אביב) מספר חשבון 372952

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il