fbpx

מידע שהושג בנושא ‘חטיבה להתיישבות’

דו"חות ביצוע התקציב של החטיבה להתיישבות

דו"חות ביצוע התקציב של החטיבה להתיישבות ב-2008 וב-2009

חלק א'

חלק ב'

חלק 'ג

חלק ד'

לכתבה ב"הארץ" על פעילות החטיבה להתיישבות

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il