fbpx

מידע שהושג בנושא ‘חנינה’

פרטים הנוגעים לטיפולו של הנשיא קצב בבקשות חנינה

בעקבות דיווחים לפיהם העניק הנשיא משה קצב חנינות בתמורה לכסף, עתרה התנועה לבית המשפט בבקשה שמשרד המשפטים יעביר לידיה מידע מפורט בנוגע לאלפי תיקי החנינות שהיו בטיפולו של קצב. המידע שהתקבל התגלה כחסר פרטים רבים, בשל אופן איסוף המידע הממוחשב על ידי משרד המשפטים, שלא איפשר בקרה ראויה על התהליך. התנועה לחופש המידע הציעה להביא מומחה מחשבים מטעמה שיסייע בחילוץ המידע – אך משרד המשפטים דחה את ההצעה.
באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il