fbpx

מידע שהושג בנושא ‘יומני שרים’

הערות התנועה לטיוטת נוהל פרסום יומנים

טיוטת נוהל פרסום יומנים של היחידה לחופש המידע

הערות התנועה לחופש המידע לנוהל פרסום יומנים

Comments on schedule publishing

 

 

בדיקת התנועה: מיהם ראשי המדינות שמפרסמים יומני פגישות

בבדיקה שערכנו בתנועה לחופש המידע בסיועו של אנדי וורמס, ביקשנו לבחון מי מראשי המדינות מפרסם את היומן שלו באופן יזום ומי נכון לפרסם אותו בעקבות בקשת מידע. 

מוזמנים לעיין בטבלה שבה ריכזנו את המידע שהתקבל, וכן בכתבתו של רועי ברגמן שפורסמה בעיתון כלכליסט.

הכתבה של רועי ברגמן ב"כלכליסט"

להשוואה שערכנו
 

פותחים יומנים? סיכום ההשוואה שערכנו

עמיר פרץ מציג: יומן שר הכלכלה והתעשייה

יומן השר עמיר פרץ

יומן שר הכלכלה – מאי-יוני 2020

יומן שר הכלכלה – יולי-ספטמבר 2020

 

צחי הנגבי מציג: יומן שר ההתיישבות (בערך)

"יומן" הפגישות של השר צחי הנגבי

יומן הפגישות של השר צחי הנגבי

 

רצינו לקבל את יומן הפגישות של שר ההתיישבות (כחלק מבקשה רוחבית שהגשנו לכל המשרדים) – אבל מהלשכה של השר לא היתה תשובה. דממה מוחלטת שנמשכה יותר מחודש – שהיא צפצוף מתמשך על החוק, שמחייב מענה בתוך 30 ימים. החוק גם מחייב שבכל משרד יהיה ממונה על יישום חוק חופש מידע. גם זה אין במשרד ההתיישבות.

אחרי המתנה ממושכת ותלונה שהגשנו ליחידה הממשלתית לחופש מידע, קיבלנו את "טבלת פעילות" השר באמצעות כתובת המייל בכנסת של הנגבי, ודרך האייפון. מוזר.

הוראות החוק קובעות כי יומן פגישות צריך להימסר לציבור בפירוט מקסימלי ובפורמט דיגיטלי נוח לעיבוד. היומן של השר הנגבי (שהגיע כקובץ וורד!) – הוא לא בדיוק מה שהתכוון המחוקק.

 לפני 22 שנה, כשצחי הנגבי היה שר המשפטים הוא העביר בכנסת את חוק חופש המידע – שהיום הוא לא ממלא אחרי הוראותיו. נזכרנו בדברים היפים שאמר אז הנגבי בכנסת.

"…הבסיס הפילוסופי לחוק הזה הוא שרשויות ציבוריות מחזיקות במידע לא עבור עצמן אלא כנאמן עבור הציבור כולו… בכל העולם שמענו, שחוק כזה, מרגע שנחקק בספר החוקים, גורם 'כאב ראש' עצום לממשלה. מהרבה בחינות הרבה יותר נוח לעבוד בלי למסור דין-וחשבון לאזרח… לא קל לעובד ציבור, שהתרגל עשרות בשנים לתת תשובות לקוניות, לפטור עצמו מחובתו לתת מענה מסודר, מפורט בנתונים, לכל מי שפונה אליו. לא יהיה קל לעובדים לעשות זאת, אבל אין לי ספק שכמו שאנחנו, במהלך החקיקה, התמכרנו לחיוב ולתועלת שבחוק הזה, כך גם עובדי הציבור יעשו זאת".

עומר ינקלביץ' מציגה: יומן שרת התפוצות

יומן שרת התפוצות, עומר ינקלביץ'

מאי 2020

 יוני 2020

יומן שרת התפוצות יולי-ספטמבר 2020

אורלי לוי אבקסיס מציגה: יומן השרה לחיזוק וקידום קהילתי

רצינו לבקש את יומן הפגישות של השרה לקידום וחיזוק קהילתי, אורלי לוי-אבקסיס, כחלק בקשת מידע לקבל את היומנים מכל השרים – ונפלנו לתוך חור שחור. מתברר שלמשרד החדש אין ממונה על חוק חופש המידע. לפי הדין, הפרטים של הממונה צריכים להופיע באתר האינטרנט של המשרד. חיפשנו – ומתברר שלמשרד אין בכלל אתר אינטרנט. גם ביחידה הממשלתית לחופש המידע שמרכזת ומפרסמת את פרטי הקשר של הממונים, אהשיבו שאין להם מושג. הם אמרו שביקשו מהמשרדים החדשים את פרטי הקשר של הממונים, והם עדיין ממתינים.

בסופו של דבר פרסמנו פוסט בפייסבוק, ובמשרד חזרו אלינו. עוד זמן עבר, ובסוף קיבלנו את היומן של השרה. הנה הוא:

יומן השרה לחיזוק וקידום קהילתי, אורלי לוי אבקסיס

יומני השרה גילה גמליאל במשרד לשוויון חברתי

קישור ליומני השרה גילה גמליאל באתר מידע לעם

התנועה עתרה נגד חמישה משרדי ממשלה שסירבו למסור את יומני השרים שלהם

העתירה שהגשנו נגד משרדי הממשלה

העתירה שהגשנו נגד משרדי הממשלה

 

סטטוס בקשת יומני שרים

 

להעברה בנקאית או לתרומה ישירה, להלן פרטי החשבון של התנועה לחופש המידע(ע"ר):
מספר עמותה 580425700 בנק הפועלים (12) סניף 567 (בית אסיה, תל אביב) מספר חשבון 372952

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il