fbpx

מידע שהושג בנושא ‘מימון בחירות’

התנועה למבקר המדינה: פרסם את הדו"חות הכספיים של המפלגות

זה מצב חסר תקדים – כבר שנתיים שהציבור לא נחשף לדו"חות הכספיים של המפלגות. וכל זאת כשאנו אחרי שתי מערכות בחירות ועוד אחד אולי בדרך. לכן אנו פונים אל מבקר המדינה בבקשה לפרסם בדחיפות את תצאות ביקורת חשבונות הסיעות והמפלגות לכנסת ה-21 וה-22. (שתי מערכות הבחירות האחרונות) ולשנות הכספים, 2018 ו-2019.

באחרונה פורסם בתקשורת שמפלגות רבות קיבלו הלוואות בסך מאות מיליוני שקלים מתקציב הכנסת למימון הוצאותיהן בבחירות האחרונות. על פי הדיווחים חברי כנסת גם מבקשים לקדם הצעת חוק שתאפשר למפלגות לדחות את פירעון ההלוואות שנטלו עד לכנסת ה-23. כיום, כשרבות מהמפלגות שקועות בחובות, ערב בחירות חדשות, יש חשש כי הן יפנו לגייס כסף מגורמים עלומים. האם אנו רוצים שמפלגות יהיו תלויות באנשים וחברות  פרטיים בעלי אינטרסים – בלי שהציבור יהיה מודע לקשרים האלה?

כידוע, בשנים האחרונות גדל בהתמדה המימון השוטף למפלגות – אך מידת השקיפות היזומה מצדן היא אפסית. במצב זה, דו"ח מבקר המדינה הוא הערוץ היחיד בפני הציבור לביקורת על התנהלותן הכספית.    

המכתב שכתבנו למבקר המדינה

 

פניית התנועה למבקר המדינה

להעברה בנקאית או לתרומה ישירה, להלן פרטי החשבון של התנועה לחופש המידע(ע"ר):
מספר עמותה 580425700 בנק הפועלים (12) סניף 567 (בית אסיה, תל אביב) מספר חשבון 372952

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il