fbpx

מידע שהושג בנושא ‘מינוי דירקטורים’

קשרים או כישורים – אלה האנשים שהשרים ביקשו למנות לדירקטורים בחברות ממשלתיות

בקשת המידע לרשות החברות

בקשת המידע לרשות החברות

מועמדים בעלי זיקה פוליטית שאושרובעלי זיקה פוליטית שאושרו מ-2017

המידע שקיבלנו

מידע קודם שקיבלנו מרשות החברות הממשלתיות

קשרים או כישורים – המידע שחושף מי האנשים שהשרים הצליחו למנות לדירקטורים בחברות ממשלתיות (ומי לא)

ביקשנו מרשות החברות הממשלתיות את שמות המועמדים שהציעו השרים ומי מהם נפסל בגלל אי התאמה או זיקה פוליטית. מתברר שהוועדה לבדיקת מינויים בחברות הממשלתיות פסלה 22 מינויים מתוך 649 שהביאו שרי הממשלה לאישורה ב-2020-2017. המינויים נפסלו בנימוקים של חוסר התאמה או זיקה פוליטית בין השר הממונה למועמד. בנוסף, מתברר שאושרו 32 מועמדים שנמצאו בעלי "כישורים מיוחדים" למרות שיש להם גם זיקה אישית או עסקית או פוליטית לשר. אנחנו עדיין ממתינים לקבל את שמותיהם. אנחנו מבטיחים להמשיך להילחם עד לקבלת המידע.

לכתבת השער ב"כלכליסט"

התשובה שקיבלנו מרשות החברות הממשלתיות

תשובת רשות החברות
שותו

המידע מרשוות החברות

הכתבה בכלכליסט

 

 

להעברה בנקאית או לתרומה ישירה, להלן פרטי החשבון של התנועה לחופש המידע(ע"ר):
מספר עמותה 580425700 בנק הפועלים (12) סניף 567 (בית אסיה, תל אביב) מספר חשבון 372952

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il