fbpx

מידע שהושג בנושא ‘מיצ"ב’

ככה לא נראית שקיפות: במשרד החינוך חזרו לפרסם את תוצאות בחינות המיצ"ב – אבל לא בחתך בית ספרי

נראה שבמשרד החינוך שכחו מה זה להיות שקופים. במשרד אמנם חזרו לפרסם את ציוני בחינות המיצ"ב – אך ללא פירוט התוצאות בפילוח על פי בתי הספר. זאת למרות שבית המשפט העליון קיבל את עמדת התנועה ב-2012, והורה למשרד לפרסם את המידע.

בנוסף, במשרד גם שינו את המבחנים, כך שאי אפשר יהיה להשוות את ההישגים לשנים קודמות. הם גם הודיעו שמהשנה הבאה הם ישנו את מתכונת המבחנים ולא יקראו להם יותר מיצ"ב – וכך הם יוכלו להמשיך להסתיר בניגוד להחלטת בית המשפט.

אנחנו לא ניתן למשרד החינוך להחזיר אותנו עשור אחורה ולהסתיר שוב את המידע הזה מהציבור. אם בקשתנו לפרסם את תוצאות הבחינות בחתך בית ספרי לא תיענה – אנו נפנה שוב לבית המשפט כדי שיזכיר למשרד החינוך – שכל עוד מתקיים מבחנים יש לפרסם את תוצאותיהם בפירוט מלא.

הם לא יחליטו בשבילנו מה אנחנו צריכים לדעת – ובעיקר מה לא.

סיקור נרחב של עמדת התנועה:

התכתבויות עם משרד החינוך

פסקת ההתגברות על המינהל התקין  / רחלי אדרי

עבור משרד החינוך פסק דין של בית משפט עליון הוא בגדר המלצה בלבד. כיצד עוד ניתן להבין את החלטת הגופים שניתנה לאחרונה, על דעת עצמם, להפסיק ולפרסם את דוחות המיצ"ב בחתך בית ספרי. זאת, למרות החלטה מפורשות של בית המשפט העליון בעניין.

סוגיית דוחות המיצב עלתה לאחרונה לכותרות לאחר שהמשרד החליט, בהתייעצות עם משרד המשפטים, להפסיק את פרסומם בעקבות אי סדרים שנתגלו בכמה בתי ספר. מרגע זה התחיל כדור שלג שהוביל לסכסוך עבודה בין הסתדרות המורים לבין משרד החינוך. כאשר ההסתדרות, לעמדת המדינה, מובילה צעדים ארגוניים על מנת להתערב בפעולה שלטונית ולמנוע את המשך קיום מבחני המיצ"ב ובפרט את אלו שצריכים להתקיים במרץ הקרוב. במסגרת הכרזת סכסוך העבודה, ועל מנת למנוע השבתה של 100 אלף מורים, התערב בית הדין בסכסוך והורה לצדדים להגיע להבנות. ההליך הזה לא נשא פירות, אך במסגרתו פנה משרד החינוך אל היועץ המשפטי לממשלה לקבל את אישורו שלא לפרסם את תוצאות מבחני המיצ"ב, ולמעשה לסטות מפסיקת בית המשפט העליון.

יש להזכיר, פרסום תוצאות מבחני המיצ"ב בחתך בית ספרי הוא תולדה של החלטת בית המשפט העליון בעקבות עתירה שהגישה התנועה לחופש המידע וארגון היל"ה. החלטת משרד החינוך בגיבוי משרד המשפטים, להפסיק את הפרסום היא הפרה וביזיון של החלטת בית המשפט. ולא מדובר בהחלטה אגבית או הסכמה אליה הגיעו הצדדים, אלא בפסיקה מנומקת שניתנה על ידי שלושה שופטים, וזהו פסק דין תקדימי המהווה אבן דרך משמעותית בפסיקת בית המשפט העליון בדבר זכות הציבור לדעת ולבקר את מערכת החינוך על בסיס נתונים, שהיו עד אז רק ברשותו של משרד החינוך.

איום של עובדי ציבור בהשבתה או בעקבות הכרזת סכסוך עבודה, אינו יכול להצדיק את מניעתו של פרסום מידע אודות עבודתם של אותם עובדים מהציבור, שאז ייפתח פתח לעקוף את זכות הציבור לדעת המעוגנת בחוק חופש המידע ובפסיקת בית המשפט העליון. דמיינו מצב בו עובדי רשות שדות התעופה, שלפי פרסומים חוזרים הם בין מגזרי השירות הציבורי המשתכר את הסכומים הגבוהים ביותר, יאיים בסכסוך עבודה אם המדינה תמשיך לחשוף את שכרם. האם ניתן לעלות על הדעת ולהצדיק את אי גילוי המידע אודות שכרם מאותה נקודה, שהרי יש באיום ההשבתה כדי לפגוע בפעילות הרשות התעופה וכפועל יוצא, של המדינה כולה. מדובר בתוצאה שהדעת אינה יכולה לקבל, ובוודאי לא ניתן להתיר לעובדי המגזר הציבורי למנוע מהציבור מידע על איכות עבודתם באמצעות איום השבתה.

משרד החינוך לא אהב את פסיקת בית המשפט העליון והתקשה במהלך השנים לקבלה, וכל התנהלותו במסגרת סכסוך העבודה והרצון העז לסיימו, הוביל אותו לקשור בין סכסוך העבודה לבין הפרסום. זה הוא למעשה הוא עוד ניסיון, יש לומר לא הוגן, למנוע את המשך פרסום תוצאות מבחני המיצ"ב, שכן גם לפי הודעת הסתדרות המורים סכסוך העבודה הוכרז בשל קיום מבחני המיצ"ב, ולא בשל פרסום תוצאותיו. מנהלי בתי הספר מלינים על המבחנים עצמם, וייתכן שיש מקום לבחון את המשך קיומם או לפחות להציע בו שינויים שיכולים לסייע בידי המורים והמנהלים לצמצם את הפער שבין השקעתם לבין אותם הישגים נמוכים שלעיתים באים לידי ביטוי בתוצאות המבחן. עם זאת, ככל שמבחני המיצ"ב מתקיימים, התנועה לחופש המידע, כמי שהובילה את אותו מאבק שנמשך קרוב לשש שנים, תעמוד על פרסום התוצאות בפירוט המרבי להורים, וכל ניסיון של משרד המשפטים יחד עם משרד החינוך להחליט בניגוד לפסיקת בית המשפט העליון, יש בכך מעין פסקת התגברות בפועל ופגיעה חמורה במנהל התקין.

בעקבות הפסקת פרסום תוצאות מבחני המיצ"ב: התנועה הגישה בקשה לביזיון בית המשפט נגד משרד החינוך

התנועה לחופש המידע הגישה בשבוע שעבר (בקשה לפי פקודת בזיון בית המשפט נגד משרד החינוך לבית המשפט המחוזי בירושלים. זאת, בעקבות החלטת המשרד שלא לכבד את פסק הדין של בית המשפט העליון משנת 2012, שקבע כי על המשרד לפרסם את תוצאות הבחינות בחתך בית ספרי.

בבקשה לבית המשפט, שהוגשה באמצעות עורכי הדין בעז בן צור, כרמל בן צור ואוריה ירקוני, מסבירה התנועה כי משרד החינוך נטל לעצמו לאחרונה את החירות לסטות מקביעותיו של בית המשפט העליון ולהפסיק לפרסם את תוצאות בחינות המיצ"ב. ואולם, פסקי דין אינם המלצה, וחייבת חובה לכבדם ככתבם וכלשונם. על כן נטען בבקשה כי למשרד החינוך אין סמכות להחליט על דעת עצמו להימנע מקיום פסק הדין ומפרסום תוצאות בחינות המיצ"ב, כפי שהורה בית המשפט העליון בפסק דינו משנת 2012.

בבקשה שהוגשה צוין כי אין יסוד לטענות משרד החינוך שלפיהן פרסום תוצאות מבחני המיצ"ב גורם לפגיעה בתפקוד התקין של מערכת החינוך. טענות אלה כבר נדונו ונדחו על ידי בית המשפט בעבר, וכן אינן יכולות להצדיק הימנעות מפרסום תוצאות המבחנים.

"מצער שהגענו למצב בו אנו נאלצים להגיש בקשה לבזיון בית המשפט כנגד משרד ממשלתי", אומרת עו"ד רחלי אדרי, מנכ"לית התנועה לחופש המידע. "משרד החינוך נלחם בכל הכלים כדי להחזיר אותנו עשור אחורה ולמנוע פרסום תוצאות מבחנים שחשובים לכל הורה במדינת ישראל. אנחנו משוכנעים כי בית המשפט, שגילה בעבר אומץ ואחריות כשהורה על פרסום התוצאות, ישוב ויורה למשרד לפרסם באופן יזום את תוצאות המיצ"ב בכל בתי הספר בישראל, כפי שמתחייב מפסק דינו החלוט של בית המשפט העליון".

בקשת הביזיון שהגשנו

פסק הדין של בית המשפט העליון שקיבל את ערעור התנועה

פסקת ההתגברות על המינהל התקין / עו"ד רחלי אדרי

פניה למשרד החינוך – אי פרסום תוצאות מבחני המיצב

לידיעה של ליאור דטל , דה מרקר, בעקבות פניית התנועה אל משרד החינוך

למאמר הדעה של מנכ"לית התנועה לחופש המידע

למאמר הדעה של ד"ר תהילה שוורץ אלטשולר, המכון הישראלי לדמוקרטיה

למרות פסיקת העליון – משרד החינוך יפסיק לפרסם את תוצאות בחינות המיצ"ב הבית ספריות

אי אפשר להסתיר את האמת – אבל במשרד החינוך החליטו לנסות לעשות את זה. המשרד החליט להפסיק לפרסם את ציוני בחינות המיצ"ב ברמה הבית ספרית. ההחלטה התקבלה בעקבות בעיות האמינות שהתגלו בבחינות 2018 במבחני ההערכה בבתי ספר רבים, וגרמו לפסילת הציונים של כיתות ה' באנגלית ובמתמטיקה.

החלטת משרד החינוך התקבלה על רקע סכסוך עבודה שעליו הכריזה הסתדרות המורים, ודרישת מנהלי בתי הספר לבטל את הבחינות. משרד החינוך החליט כאמור, להפסיק לפרסם את הציונים ברמה הבית ספרית.

נזכיר, ב-2012 בעקבות מאבק התנועה הורה בית המשפט העליון למשרד החינוך לפרסם את ציוני המיצ"ב גם ברמת המוסד ולא רק את הציונים הארציים. רחלי אדרי, מנכ"לית התנועה לחופש המידע, אמרה כי משרד החינוך בוחר לתלות את כל תחלואי המערכת בפרסום תוצאות המיצ"ב. "עמדתנו היתה ונשארה כי ככל שמתקיימים מבחנים ומדדי הערכה במערכת החינוך יש להביאם בפירוט המלא ביותר לציבור ההורים והתלמידים".

התנועה דורשת ממשרד החינוך להמשיך ולפרסם את תוצאות מבחני המיצ"ב

בעקבות זאת, עולה כי משרד החינוך בוחן את האפשרויות המשפטיות שלא למסור לעיון הציבור את ציוני מבחני המיצ"ב, וזאת על אף פסיקתו החד-משמעית של בית המשפט העליון שניתנה במסגרת עע"ם 1245/12 התנועה לחופש המידע נ' משרד החינוך. פסיקתו של בית המשפט העליון בעניין המיצ"ב, ניתנה בהסכמה מלאה על ידי שלושה שופטי בית המשפט העליון, כאשר את פסק הדין המנומק היטב כתב המשנה לנשיאה, השופט אליעזר ריבלין ופסק לבסוף לאחר שבחן את החששות והנימוקים השונים שהעלה בפניו משרד החינוך, כי החששות השונים כולם יחד וכל אחד לחוד אינם יכולים להצדיק את מניעת הפרסום ועל כן הורה בית המשפט על העברת המידע לתנועה לחופש המידע. מאז אותו פסק דין קאנוני, פרסם משרד החינוך את הנתונים אחורה, כלומר משנת 2005 והלאה ובסיום כל שנה פרסם את תוצאות המבחנים העדכניים.

השנה, לאור חששות לרמאות שהתגלו במספר בתי ספר התעכב הפרסום על ידי משרד החינוך וכעת נשמעים קולות מצד משרד החינוך עצמו כי הוא בוחן דרכים כיצד הוא יכול להימנע מהמשך הפרסום. ויודגש, משרד החינוך עצמו עוד בהליך שהתקיים בפני בית המשפט העליון הביא את החששות שלו ביחס לכך שמדובר במבחנים 'עתירי סיכון' ופירט בהרחבה על אותן תופעות שליליות מהן הוא חשש ואף דבק בעמדה כי פרסום הנתונים יוביל לביקורת מטעם הציבור, וביקורת זו צפויה לרפות את ידי העוסקים במלאכה, על כך השיב בית המשפט (פסקה 11 לפסק דינו של א.ריבלין), כי עמדה זו מוטב היה שלא הייתה מושמעת. בנוסף לכך הציע בית המשפט למשרד החינוך לפעול ביחס לאותן תופעות שליליות כדלקמן:

"המשיב יכול להגביר את אמצעי הבקרה שלו כנגד אותן "תופעות שליליות" מהן הוא חושש. כל ארגון הירארכי מתמודד עם הסכנה שעובדים מסוימים ינסו – בדרכים כאלה או אחרות – לייפות את הישגיהם בפני הממונים עליהם. אין בעניין זה יחוד למערכת החינוך וברי כי עומדים בפני המשיב שלל כלים ניהוליים לשם התמודדות עם בעיה זו. בהתקיים דרכים אלטרנטיביות להתמודדות עם השיבוש שאותו צופה המשיב בתפקודה של מערכת החינוך, בעקבות הפיכת מבחני המיצ"ב ל"עתירי סיכון", על המשיב להעדיף אותן דרכים חלופיות על פני הפגיעה בזכות המערערים לחופש מידע".

עוד נקבע בפסק הדין:
" גם אם סבורים המשיבים כי פרסום המידע יוביל לתהליך חברתי שלילי של הגדלת פערים בחברה, כתוצאה מבחירות אוטונומיות של הורים מסוימים שיחשפו למידע, וחשש זה אין בו לדעתי ממש – הרי שאין עילה בחוק המאפשרת להם למנוע את חשיפת המידע בשל טעם זה. חשוב להדגיש כי אין בין תשע-עשרה העילות למניעת חשיפת מידע, אלה המנויות בסעיפים 9-8 לחוק חופש המידע, ולו עילה אחת המתירה לרשות לסרב לחשוף מידע הקיים ברשותה אך בשל שהיא סבורה – באופן פטרנליסטי כך יש לומר – כי מוטב לו לציבור שלא יהא חשוף למידע משיהיה חשוף לו. ולא בכדי כך הדבר. היעדר עילה שכזו בחוק משקף את קביעתו הנורמטיבית של המחוקק כי המידע הוא קניינו של הציבור וכי הרשות מחזיקה בו בנאמנות עד שאין היא רשאית להחליט עבורו אם חשיפה למידע תשרת אותו אם לאו. הרשות רשאית לשקול את שיקוליה שלה, ולהגן על עצמה מפני שיבוש בתפקודה, אך אין היא רשאית לשקול עבור הציבור את שיקוליו שלו.

מצופה שמשרד החינוך ימדוד וידע באופן מהימן מה היא רמת החינוך אותה הוא מספק לכלל אזרחי ישראל, והיום לאור אותה פסיקה תקדימית של בית המשפט העליון, גם זכותו של הציבור לדעת ויותר מכך רשאי הוא להעביר ביקורת לגיטימית על ההישגים אליהם הוא נחשף באמצעות פרסום תוצאות מבחני המיצ"ב, וזו אף זכותו החוקתית הנגזרת מזכותו לבחור בין כל האפשרויות החוקיות הניצבות בפניו.

כל מנהל בית ספר, מורים וכך גם משרד החינוך יודעים היטב, כי התופעות השליליות הנלוות לקיום מבחני המיצ"ב היו קיימות עובר לפרסום תוצאות מבחני המיצ"ב, הניסיון הנוכחי של משרד החינוך למנוע את הפרסום מהטעמים הללו היא בריחה מאחריות המוטלת עליו כמי שאחראי גם לטוהר הבחינות, ניסיון זה סופו להיכשל ונדמה שצריך להזכיר למשרד החינוך כי אין בשקיפות ובפרסום תוצאות מבחני המיצ"ב כדי לפגוע או לשבש את תפקודו, וגם אם קיים קושי כזה או אחר הרי שהוא נסוג מפני זכות הציבור לדעת, כך על פי פסק הדין של בית המשפט העליון.

משכך, אנו נמשיך לעמוד על פרסום המידע בהתאם לאותה פסיקה של בית המשפט העליון בע"ת 1245/12 התנועה לחופש המידע נ' משרד החינוך, כל ניסיון מצד משרד החינוך להפר את פסיקתו של בית המשפט יענה על ידי התנועה לחופש המידע, גם אם תידרש לנקוט בהליכים משפטיים נוספים.

פניה למשרד החינוך – אי פרסום תוצאות מבחני המיצב

לידיעה של ליאור דטל , דה מרקר, בעקבות פניית התנועה אל משרד החינוך

למאמר הדעה של מנכ"לית התנועה לחופש המידע

למאמר הדעה של ד"ר תהילה שוורץ אלטשולר, המכון הישראלי לדמוקרטיה

פרסום תוצאות מבחני המיצ"ב

מנכ"לית התנועה, עו"ד רחלי אדרי, מסבירה מדוע הפרסום הוא לא הבעיה, וכי מה שלא הופנם הוא שהנתונים שמתפרסמים, אינם מעוותים את המציאות. להפך. הם שמים בפנינו מראה והמראה גם אם אינה תמיד מוצאת חן בעיננו היא המציאות כפי שזו משתקפת מתוך הנתונים.
תפקידו של משרד החינוך לשפר את איכות החינוך, לשפר את הישגי תלמדיו וגם להראות לנו על בסיס נתונים ומדידה עקבית שהוא מצליח לתקן ולהשתפר. אין חולק שזו עבודה קשה, אבל זה בדיוק תפקידו של משרד החינוך.

לטור באתר דה-מרקר (7/1/2019)

לפס"ד החלוצי של בית המשפט העליון בעקבות ערעור על עתירת התנועה לחופש המידע נגד משרד החינוך, לחצו כאן.

להעברה בנקאית או לתרומה ישירה, להלן פרטי החשבון של התנועה לחופש המידע(ע"ר):
מספר עמותה 580425700 בנק הפועלים (12) סניף 567 (בית אסיה, תל אביב) מספר חשבון 372952

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il