fbpx

מידע שהושג בנושא ‘מפלגות’

התנועה חושפת: פירוט ההלוואות שהמפלגות לקחו מהציבור

בקשת המידע שהגשנו לכנסת

בקשת המידע שהגשנו לכנסת

 

מענה לבקשת המידע

מענה לבקשת המידע

 

פירוט ההלוואות של המפלגות

 

אביגיל לושי בייטנר מדווחת על המידע בתוכנית לפני החדשות

התנועה למבקר המדינה: פרסם את הדו"חות הכספיים של המפלגות

זה מצב חסר תקדים – כבר שנתיים שהציבור לא נחשף לדו"חות הכספיים של המפלגות. וכל זאת כשאנו אחרי שתי מערכות בחירות ועוד אחד אולי בדרך. לכן אנו פונים אל מבקר המדינה בבקשה לפרסם בדחיפות את תצאות ביקורת חשבונות הסיעות והמפלגות לכנסת ה-21 וה-22. (שתי מערכות הבחירות האחרונות) ולשנות הכספים, 2018 ו-2019.

באחרונה פורסם בתקשורת שמפלגות רבות קיבלו הלוואות בסך מאות מיליוני שקלים מתקציב הכנסת למימון הוצאותיהן בבחירות האחרונות. על פי הדיווחים חברי כנסת גם מבקשים לקדם הצעת חוק שתאפשר למפלגות לדחות את פירעון ההלוואות שנטלו עד לכנסת ה-23. כיום, כשרבות מהמפלגות שקועות בחובות, ערב בחירות חדשות, יש חשש כי הן יפנו לגייס כסף מגורמים עלומים. האם אנו רוצים שמפלגות יהיו תלויות באנשים וחברות  פרטיים בעלי אינטרסים – בלי שהציבור יהיה מודע לקשרים האלה?

כידוע, בשנים האחרונות גדל בהתמדה המימון השוטף למפלגות – אך מידת השקיפות היזומה מצדן היא אפסית. במצב זה, דו"ח מבקר המדינה הוא הערוץ היחיד בפני הציבור לביקורת על התנהלותן הכספית.    

המכתב שכתבנו למבקר המדינה

 

פניית התנועה למבקר המדינה

לא להצביע למפלגות שאינן מתנהלות בשקיפות \ אלונה וינוגרד

הימים, ימי בחירות. תקופה בה תשומת הלב הציבורית נתונה למועמדים השונים, לקמפיינים ולסקרים שמתפרסים חדשות לבקרים. תקופה זה היא הזדמנות מצוינת להעלות את הצורך להסדיר את התנהלותן של מפלגות, כך שיפעלו בשקיפות ובאחריותיות כלפי הציבור.

בימים שבהם קמות מפלגות חדשות, אחרות מתפצלות ואחדות מתאחדות, מתחדדת השאלה כיצד ניתן להבטיח שגופים אלה, שחובות השקיפות על הנעשה בהן מוגבלות, יפעלו על פי כללי המנהל התקין. הרי חברי המפלגות של היום הם חברי הכנסת, השרים וראש הממשלה של מחר. יחסים שנרקמים בתקופת הבחירות, הבטחות שניתנות וכספים שמעורבים הופכים להיות בעלי משמעות יתרה בימים אלה. אין לאפשר לימי הכאוס של הבחירות בהן כל מפלגה עסוקה בהשקת קמפיינים עתירי תקציב וגיוס אסטרטגים בעלי שם, למנוע מגופים אלה להתנהל באופן גלוי הניתן לפיקוח ציבורי.

חוק חופש המידע אינו חל על מפלגות. ישנם כללי דיווח אחרים, שאמנם יוצרים שקיפות מסוימת של גופים אלה, אך היא אינה מספיקה. מידע על מפלגות ניתן לקבל דרך רשות התאגידים, באמצעות עיון בדוחות מבקר המדינה ודרך המידע הוולונטרי שהן מפרסמות. מידע זה כולל מידע פורמלי כגון מטרות המפלגה ודרכי יצירת קשר עמה, וגם מידע מהותי, כגון פירוט נכסי מפלגה, דוחות כספיים וחשבונות לתקופת הבחירות. חלק מהמידע הזה יכול להגיע לעינו של הציבור באמצעות בקשת עיון וחלקו באתרי האינטרנט של הרשות והמבקר.

נראה, שעל פניו, ישנם מנגנוני דיווח לרשויות רלוונטיות, שמאפשרים פיקוח ובקרה. אם כך, מה הבעיה? ראשית, מדובר במידע שמפוצל בין כמה גורמים. הוא אינו מוצג באופן יזום לציבור, אינו כולל את כל המידע אודות מפלגות ואינו מאפשר חיתוכים והשוואות. כמו כן, מבדיקה באתר רשם המפלגות לא כל המפלגות מספקות את המידע המחויב. אצל מבקר המדינה המצב לא טוב יותר. המידע אודות תרומות וערבויות מונגשות באופן חלקי ומאוד לא מתקדם, כלומר כזה שאינו מאפשר השוואות וחיתוכים. בנוסף, לא נמצא גורם שמרכז את התקשרויות המפלגה עם ספקים בכסף ובשווה כסף והמפלגות עצמן, באתרי האינטרנט שהן יוצרות מספקות מעט מאוד מידע מהותי, אם בכלל.

היום ישנה מודעות ציבורית רחבה לדרישה לשקיפות, לצד היכולות הטכנולוגיות שמאפשרות שיתוף מידע באופן נגיש וידידותי. ניתן לצפות שגם מפלגות יפעלו לפי סטנדרטים אלה באופן יזום. בנוסף, על הגופים הרגולטורים הרלוונטיים לפעול ליצירת אחידות בדיווחיות. אך לא רק אחידות, נדרש גם דיווח בזמן אמת ולא בדיעבד, ויש ליצור מנגנון של סנקציות לפיו ניתן יהיה "להעניש" מפלגות שאינן עומדות בחובות הדיווח.

את מהפכת השקיפות הובילו בראש ובראשונה ארגוני החברה האזרחית, שהפעילו לחץ מתמשך ומשמעותי על הרשויות והגורמים הרלוונטיים. ללא מאבקם העיקש, מידע רב היה ממשיך להיות מוסתר מעיני הציבור. הם קיבעו את הסטנדרט, ששקיפות היא בראש ובראשונה העמדת מידע באופן יזום, שאחריותיות ודיווחיות הם חלק בלתי נפרד מתפקידם של משרתי ציבור, והם אלה שיכולים להוביל את השינוי בכל הקשור לשקיפות מפלגות.

בראיון שנתן הנשיא ראובן ריבלין לפני הבחירות הקודמות הוא קרא לא להצביע למפלגות שאינן מתנהלות בשקיפות. דבריו יפים גם היום. הדרישה לשקיפות צריכה לבוא מהציבור בחוגי בית, במפגשים עם מועמדים ובקלפי. יש להמשיך את מהפכת השקיפות בישראל, ושקיפות מפלגות היא הצעד הבא המתבקש.

המאמר פורסם ב"גלובס"

המאמר ב"ג'רוזלם פוסט"

הכותבת היא יו"ר התנועה לחופש המידע ומנהלת המרכז לערכים ומוסדות דמוקרטיים במכון הישראלי לדמוקרטיה

התפקדות כפולה

בעקבות טענות שונות על התפקדות כפולה, ביקשה התנועה לחופש המידע מרשם המפלגות לקבל נתונים בעניין התפקדויות כפולות בהן מתקיים פריימריז. הנתונים הופקו ע"י הרשם על בסיס רשימות מתפקדים שהועברו ע"י המפלגות השונות לבקשתן.

הצלבת מתפקדים למפלגות

להתייחסות מנכ"לית התנועה, רחלי אדרי, לדברים בתוכנית קלמן-ליברמן ברשת ב (החל מדקה 9)

להעברה בנקאית או לתרומה ישירה, להלן פרטי החשבון של התנועה לחופש המידע(ע"ר):
מספר עמותה 580425700 בנק הפועלים (12) סניף 567 (בית אסיה, תל אביב) מספר חשבון 372952

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il