fbpx

מידע שהושג בנושא ‘משלחות’

פירוט עלויות משלחות הכנסת בשנת 2015

בהמשך למידע אודות משלחות הכנסת שמפרסמת הכנסת באופן ייזום, התבקש מידע אודות עלויות משלחות אלה.
מהנתונים שנמסרו על ידי חשבות הכנסת עולה כי עלות המשלחות במהלך שנת 2015 הייתה למעלה מחצי מיליון שקל.

טבלת עלויות – משלחות 2015

משלחות

פירוט משלחות רשמיות של הכנסת לחו"ל

מרבית חברי הכנסת נוסעים לחו"ל מתוקף תפקידם, אם במסגרת משלחות רשמיות של הכנסת או משום שהוזמנו על ידי גופים ציבוריים בחו"ל. התנועה ביקשה לקבל פירוט מלא של חברי הכנסת הנוסעים ויעדי ותאריכי הנסיעה שלהם. בעקבות הבקשה פורסם המידע באתר הכנסת והוא נגיש לכל אזרח המעוניין בו.

להעברה בנקאית או לתרומה ישירה, להלן פרטי החשבון של התנועה לחופש המידע(ע"ר):
מספר עמותה 580425700 בנק הפועלים (12) סניף 567 (בית אסיה, תל אביב) מספר חשבון 372952

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il