fbpx

מידע שהושג בנושא ‘משרד הביטחון’

עבודת הוועדה לבחינת גיוס הציבור החרדי

"מעבר להצעת החוק ולתמצית הודעות הוועדה, לא נכתב מסמך מסכם נוסף, ולא קיים דוח מלא" – כך חשפה בקשת מידע של התנועה לחופש המידע הנוגעת לעבודת הוועדה לבחינת גיוס בני הציבור החרדי. מהתשובה של משרד הביטחון עולה כי הוועדה כלל לא הכינה דו"ח, אלא העבירה המלצות לשר הביטחון אביגדור ליברמן.

בפברואר 2018 מינה שר הביטחון ליברמן ועדה מקצועית-פנימית בנושא גיוס בני הציבור החרדי. מינוי הוועדה נעשה בהמשך להחלטת בג"ץ אשר ביטלה את פרק ג'1 לחוק שירות ביטחון (תיקון מס' 21), במטרה לנסות ולגבש הסדר בר קיימא שיעלה בקנה אחד עם צורכי הצבא כצבא-עם ממלכתי, יתייחס להערות בית המשפט העליון וגם יזכה להסכמה רחבה הנדרשת לשם עיגונו בחקיקה.

בראש הוועדה עמד היועץ המשפטי למערכת הביטחון, עו"ד איתי אופיר, והשתתפו בה נציגי משרד הביטחון וצה"ל – רח"ט תומכ"א, תא"ל ערן שני, הפצ"ר, תא"ל שרון אפק, הרבצ"ר, תא"ל הרב איל קרים וראש האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון, משה צין. הוועדה התבקשה לערוך עבודת מטה לבחינת הנושא ולהביא בפני שר הביטחון המלצות בעניין, ובפרט להכין נוסח הצעת חוק שתעמוד בדרישות שהוזכרו לעיל, ושתוכל להחליף את ההסדר שבוטל על-ידי בג"ץ.

במסגרת עבודת הוועדה, התקיימו מספר דיונים של חברי הוועדה, לא ידוע כמה, ובחלקם הופיעו בפניה גורמים נוספים. במהלך הדיונים, הציגו חברי הוועדה בפניה את עמדותיהם בעל-פה, לעיתים תוך הסתייעות, לשם הנוחות, במצגות או במסמכים פנימיים לא-רשמיים. במשרד הביטחון אומרים כי הצגת העמדות על-ידי חברי הוועדה בוצעה מתוך הבנה כי דיוני הוועדה הם בגדר התייעצויות פנימיות בתוך מערכת הביטחון.

לידיעה בניוז1

המידע שקיבלנו:

עבודת הוועדה לגיוס חרדים (1)
עבודת הוועדה לגיוס חרדים (2)

חוות דעת משפטית (פרפרזה) – בנייה בשוק הסיטונאי בחברון

לפני כשנתיים גיבשו במשרדו של היועץ המשפטי של משרד הביטחון חוות דעת משפטית בשאלה האם המינהל האזרחי רשאי לבנות שכונה למתנחלים ("מבנים רב־קומתיים למגורים ולשימוש קהילתי"). הבנייה המתוכננת אמורה להיעשות על גבי קומת החנויות הפלסטיניות בשוק הסיטונאי של חברון, למרות שדיירי החנויות מתנגדים לכך. חוות הדעת של היועץ המשפטי קבעה שאין מניעה לבנות במתחם. מאחר שצריך לחפור יסודות, מותר לצורך כך להרוס את החנויות ולבנותן מחדש – ללא הסכמת הדיירים הפלסטינים.

במשך שנה וחצי הסתיר משרד הביטחון את חוות הדעת המשפטית הזאת ורק אחרי מאבק ממושך שניהלנו, וכלל גם הגשת עתירה בעניין, הצלחנו לקבל מסמך של עיקריה.

אגב, אנחנו עדיין ממתינים שהיועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, יחשוף את חוות דעתו בעניין. אם ימשיך להתעקש לסרב – ניאלץ לעתור בעניין.

חוות הדעת של היועץ המשפטי של משרד הביטחון:

חוות הדעת בעניין השוק בחברון

חברון פינת קופנהגן – מאמר מאת עו"ד מיכאל ספרד

פנייה לשר הביטחון: הפסק את פעולות מלמ"ב לחיסוי חומרי ארכיון שלא כחוק

לכבוד: שר הבטחון, רה"מ בנימין נתניהו

הנדון: הפסקת פעולות מלמ"ב לחיסוי חומרי ארכיון שלא כחוק

שלום רב,

בתאריך 5.7.2019 התפרסם כי אגף הממונה על הביטחון במשרד הביטחון עוסק מאז שנת 2002 בחיסוי מסמכים ארכיוניים בארכיונים פרטיים וציבוריים במדינת ישראל, לפי שיקול דעתו וללא כל סמכות חוקית.

על פי כתבה במוסף "הארץ" מהתאריך האמור, ודו"ח שפרסם מכון עקבות לחקר הסכסוך הישראלי-פלסטיני בעניין, צוותים מטעם מלמ"ב מורים למנהלי ארכיונים לסגור בכספות חומרים ארכיונים שונים, לפי שיקול דעתם, גם במקרים בהם החומרים כבר פורסמו בעבר; עוד נמצא כי במקרים מסוימים הוציא מלמ"ב מבין כותלי הארכיונים תיעוד היסטורי ולא השיבו לארכיון.

בכתבה האמורה בעתון 'הארץ' אישר יחיאל חורב, ראש מלמ"ב לשעבר, שפרויקט חיסוי זה אכן קיים, ופעולתו החלה ביוזמתו. מר חורב הצהיר עוד כי הפעילות האמורה באה לערער את המחקר האקדמי, כלשונו שם:

"אם הוא [היסטוריון] ציטט ממנו [מסמך], אבל אין את המסמך עצמו, אז העובדות שלו לא חזקות. אם הוא יגיד 'כן, יש לי את המסמך', עם זה אני לא יכול להתווכח… זה הבדל של יום ולילה מבחינת תקפות הראיה שהבאת… כשהמדינה מטילה חיסיון הפרסום נעשה חלש יותר, כי אין לו את המסמך".

פעולת המלמ"ב גורמת נזק חמור למחקר ההיסטורי במדינת ישראל, ומסכלת את מימוש תפקידם הבסיסי של ארכיונים ממלכתיים בחברה דמוקרטית: להביא את המידע המופקד בהם, במגבלות הקבועות בחוק, לידיעת החברה. הפעולה – על פי הודאתו של מר חורב – היא מתקפה ישירה על מהימנותם של חוקרות וחוקרים שעושים מלאכתם נאמנה.

משהובהר מפיו של הגורם המוסמך ביותר לדבר כי המחקר ההיסטורי נתון למניפולציה על-ידי גורם ממשלתי, ברור כי פרויקט חיסוי הארכיונים של מלמ"ב מסוכן לא רק למשתמשים בארכיונים, אלא לחברה כולה.

לנוהג דיקטטורי זה של שכתוב העבר באמצעות מניפולציה שלטונית בחומר ארכיוני אין מקום בחברה דמוקרטית. למלמ"ב אין כל סמכות משפטית לחסות חומרי ארכיון, ולפגוע כך בחופש הביטוי ובחופש המחקר

אנו, משתמשות ומשתמשים בארכיונים ממגוון מקצועות המחקר והתיעוד, הארכיונאות וחופש המידע ומקבוצות בחברה שהגישה לארכיון חיונית להן להכרת עברן, פונות ופונים אליך בתפקידך כשר הביטחון וכמי שנושא באחריות ישירה לפעילותו הבלתי חוקית של מלמ"ב בארכיונים הממשלתיים, הציבוריים והפרטיים.

נבקש שתורה כי מלמ"ב יחדל לאלתר מפעילותו בארכיונים במדינת ישראל, וכי באותם מקרים בהם הוציא מלמ"ב חומר ארכיוני מבין כותליהם של ארכיונים שונים הוא ישיב את החומר שנלקח לאלתר.

נבקש עוד שתבהיר בפומבי כי מערכת הביטחון לא תפעל עוד לשכתוב ההיסטוריה שבארכיונים ולערעור המחקר האקדמי במדינת ישראל.

בברכה,

עותקים:

מר ניר בן משה, ראש אגף הממונה על הביטחון במשרד הביטחון

גב' רותי אברמוביץ', סגנית גנז המדינה

המכתב שנשלח לשר הביטחון

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il