fbpx

מידע שהושג בנושא ‘משרד ראש הממשלה’

חשיפה: הפרוטוקולים של דיוני הוועדה לסתימות ונזילות במעון ראש הממשלה

הכירו את "ועדת השלושה" שמחליטה אם ואיך על המדינה לממן הוצאות שונות במעון הרשמי של ראש הממשלה, וחשוב מכך — בביתו הפרטי בקיסריה. חברי הוועדה הם למעשה ארבעה: המנכ״ל ו היועצת המשפטית במשרד ראש הממשלה, החשבת הכללית במשרד האוצר וראש לשכת רה״מ. את הפרוטוקולים מדיוני הוועדה הצלחנו לחשוף לראשונה ב-2016. אז זה לקח למשרד ראש הממשלה כמעט שנה להעביר לנו אותם. מהפרוטוקולים עולה שראש הממשלה דרש לשלם מאות אלפי שקלים על תיקונים של תריסים ונזילות ושיפוצים שונים במעון הפרטי.

ביוני 2018 ביקשנו שוב את הפרוטוקולים האלה – ושוב חיכינו וחיכינו. אבל רק אחרי שהחלטנו לעתור לבית המשפט, באמצעות עו"ד יערה וינקלר-שליט, ממשרד קנולר, החליטו במשרד ראש הממשלה למסור כמה פרוטוקולים והשאר סיכומי דיונים. כלומר רק חלק ממה שביקשנו. אבל שיהיה. אתם מוזמנים לעיין במידע.

פרוטוקולים של ועדת השלושה

בקשת המידע שהגשנו

תשובת המדינה

העתירה שהגשנו

החלטת השופט שחם

החלטה על מתן הוצאות לתנועה

בקשה למחיקת העתירה

פרוטוקולים קודמים של ועדת השלושה

בית המשפט: הוצאות מעון ראש הממשלה לא יפורסמו

זאת לא הוצאות הכביסה של ראש הממשלה שמעניינות – אלא הנורמה הציבורית והזכות לדעת למה משמשים כספי המסים. בנימין נתניהו דורש מהציבור לממן את הוצאותיו – אבל לא רוצה שנדע על מה בדיוק אנחנו משלמים. על זה הוא מנהל איתנו מאבקים מתישים כבר יותר מחמש שנים.
נתניהו מוציא כמעט 2 מיליון שקל בשנה על מעונותיו – ככה התברר אחרי שמשרד ראש הממשלה הסכים להעביר לנו חלק מהחשבוניות שהוגשו ב-2014 (השנה האחרונה שהוא פרסם את הוצאותיו). נתניהו בתגובה עתר נגד אנשי משרדו (שזה חסר תקדים), בין השאר בגלל חשבונית על כביסה שהם התכוונו להעביר לנו. בטענה שהן פוגעות בפרטיותו. היום בית המשפט קיבל את עמדתו.

התנועה לחופש המידע נלחמת מזה שנים על השקיפות בתקציב המדינה ובכלל זה בהוצאות מעון ראש הממשלה.
עתה ניתן פסק דין בשתי עתירות שאוחדו האחת של ראש הממשלה בעצמו נגד הממונה במשרד ראש הממשלה והשנייה של התנועה לחופש המידע נגד הממונה במשרד ראש הממשלה, שתיהן בעניין פרסום הוצאות מעון ראש הממשלה ומידת הפירוט שלהן. בסופו של יום קבע בית המשפט כי הפירוט ברמה שביקשה התנועה לא יימסר בשל עילות של הקצאת משאבים והגנה על פרטיותו של ראש הממשלה.

לעיון בפסק הדין
פסק הדין הוצאות מעון ראש הממשלה

לכתבה בוינט

הפרוטוקולים מדיוני ועדת שמחון נחשפים (בערך)

איך עושים צדק לנכים, ואיך קובעים מה גובה הקצבה שתאפשר להם קיום בכבוד? בחוסר שקיפות מקומם. ביקשנו את הפרוטוקולים מדיוני ועדת שמחון שבחנה את השאלות האלה בדיוק, המליצה מה שהמליצה וגרמה לנכים לצאת שוב לרחובות.

ראוי שוועדות ציבוריות שדנות בעניינים כה חשובים שמשפיע על חייהם של כה רבים ועל דמותה של החברה כולה – יתנהלו בשקיפות. אנחנו מצפים שהן ימסרו את המידע בסיום עבודתן – ולא שנה אחרי, כפי שקרה. ולמרבה הצער, ההמתנה גם לא השתלמה – הוועדה מסרה לנו פרוטוקולים מ-13.5 שעות של דיונים, וזה לא רציני. יו"ר הוועדה פרופ' אבי שמחון טוען שנערכו דיונים רבים וארוכים, ושעבודת הוועדה היתה מקיפה ויסודית. אז איפה הפרוטוקולים? האם הדיונים לא תועדו (שזה חמור), או לא נמסרו לנו (שזה גם חמור)?

אנחנו נגיש תלונה על התנהלות הוועדה ליחידה הממשלתית, ונדרוש שהוועדות הציבוריות הבאות יפנימו את סטנדרט השקיפות הנדרש מהן, כי הנורמות צריכות להשתנות.

לחצו להורדת המידע על ועדת שמחון

לכתבה בהארץ על הפרוטוקולים שחשפנו

 

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il