fbpx

מידע שהושג בנושא ‘ניגודי עניינים’

בעקבות מאבק התנועה: רשות האכיפה והגבייה מפרסמת לראשונה את רשימת ניגודי העניינים של רשמי ההוצאה לפועל

לראשונה, רשות האכיפה והגבייה ערכה רשימת מניעויות (ניגודי עניינים) של רשמי ההוצאה לפועל, ומביאה אותה לידיעת הציבור. הרשימה כוללת אנשים, חברות ועורכי הדין שלהם יש זיקה לרשמים – ולכן הם מנועים מלדון בעניינם.

לפני כמה חודשים נשיאת העליון, השופטת אסתר חיות, קבעה נורמה חדשה שלפיה על בתי המשפט לפרסם את רשימת המניעויות של כל השופטים. בעקבות זאת, פנינו יחד עם פורום ארלוזרוב לרשות האכיפה והגבייה וביקשנו את רשימת המניעויות של הרשמים. מה גילינו? שהם לא עורכים כאלה. לדבריהם, אם יש רשם שעשויה להיות מניעה לגביו – הם בודקים כל מקרה לגופו. 

כתבנו להם בתגובה, יחד עם פורום ארלוזרוב והקליניקה להוצאה לפועל במכללה למינהל מכתב, ובו הבהרנו שראוי שהם יפעלו על פי הנורמה שקבעה חיות לגבי השופטים בבתי המשפט הרגילים. הזמן חלף והנה, הם הודיעו לנו שהם שינו את דרכם וערכו רשימת מניעויות לרשמים שאף תובא לידיעת הציבור באתר הרשות.

 

רשימת המניעויות של הרשמים בהוצאה לפועל

רשימת המניעויות של הרשמים

פנייה להוצאה לפועל

פנייה להוצאה לפועל

 

כתבה בדה מרקר על פרסום רשימת המניעויות

הצהרות הון הן תרופה מצוינת נגד שחיתות – אז למה הן מוסתרות מהציבור?

הגיע הזמן שנבחרי ציבור יפרסמו הצהרות הון.

המצב החוקי בישראל כיום הוא שלא כל נבחרי הציבור מחוייבים לפרסם הצהרות הון, ובכל מקרה, הצהרות ההון הן חסויות, והפרט היחיד שניתן לחשוף באופן פומבי הוא מועד הגשתן.

שרים וסגני השרים מחויבים בתחילת כהונתם, לאחר כל שנה בתפקיד או כשחל שינוי מהותי, למסור הצהרת הון למבקר המדינה. ההצהרות האלה סודיות והמידע היחיד שנמסר בעניינים הוא מועד מסירת הצהרות ההון, וזאת במסגרת בקשת מידע בלבד.

לגבי חברי כנסת, קובע תקנון האתיקה של הכנסת כי מוטלת עליהם חובת ידוע לכנסת או לוועדה כתנאי מקדים לפני פעילות בנושא שיש לחבר הכנסת עניין אישי בו. במסגרת דיון בוועדה, חל איסור על חבר הכנסת להשתתף בהצבעה בעניין זה. משכך, למעשה לא קיימים הסדרים למניעת ניגוד עניינים של חברי כנסת, ולכל היותר אם יש, הרי שהן התייעצויות משפטיות של חברי הכנסת, ומשכך לא חלה עליהם חובת פרסום.    

מסמך על פרסום הצהרות הון בעולם

מחקר של האו"ם והבנק העולמי

צוחקים על חשבון הציבור/ מאמר מאת אלונה וינוגרד

מאמר: הסדרים משפטיים למניעת ניגוד עניינים

סקירה של היחידה הממשלתית לחופש המידע

להעברה בנקאית או לתרומה ישירה, להלן פרטי החשבון של התנועה לחופש המידע(ע"ר):
מספר עמותה 580425700 בנק הפועלים (12) סניף 567 (בית אסיה, תל אביב) מספר חשבון 372952

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il