fbpx

מידע שהושג בנושא ‘סם אונס’

איך מטפל משרד הבריאות בתופעת סמי האונס

במשך חודשים ארוכים משרד הבריאות פשוט התעלם מבקשת מידע לגבי טיפולו בתופעת סמי האונס. את הבקשה הגישה יעל שרר, מקימת הלובי הציבורי למלחמה באלימות מינית. אחרי חודשים של המתנה למידע שלא הגיע, הגישה שרר תלונה ליחידה הממשלתית לחופש המידע. התלונה נמצאה מוצדקת, אך משרד הבריאות המשיך להתעלם ולא למסור את המידע.  

רק אחרי התערבות התנועה, ומכתב שכתבנו לפני הגשת עתירה בעניין, הגיע המידע למבקשת.

מקומם שיש רשויות שעדיין מצפצפות על החוק ועל זכותם של האזרחים לקבל מידע, ששייך להם. שמחנו לעזור. חבל שהתערבות שלנו בכלל נדרשה.

המכתב שכתבנו למשרד הבריאות

המידע שנמסר ממשרד הבריאות

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il