fbpx

מידע שהושג בנושא ‘פיקוח’

התנועה חושפת את דו"חות הפיקוח במעונות נעמ"ת – מתברר שהמצב בכי רע

ביקשנו ממשרד הבריאות את ממצאי דו"חות ביקורת התברואה שנערכו במעונות היום של נעמ"ת – ואל תשאלו מה קיבלנו. זה באמת קשה לקריאה. אבל חשוב שהמידע יהיה בחוץ, נגיש לציבור ההורים בלחיצת כפתור.

מזון מקולקל, צואת מזיקים, ציוד לא תקין ופסולת מפוזרת – אלו הם כמה תיאורים עדינים למה שראו עיניהם של פקחי משרד הבריאות. יותר מ-20 דו"חות על הנעשה במעונות נעמ"ת יוצרים תמונה קשה של הזנחה וסכנה בריאותית ממשית למאות תינוקות ופעוטות מגיל חמישה חודשים ועד גיל שלוש, השוהים במעונות במשך רוב שעות היום. בחלק מהמעונות נערכה הבדיקה עקב דיווחים על תחלואת ילדים, בחלק מהמעונות מדובר בביקורות חוזרות שברובן ליקויים רבים שלא תוקנו.

רשת מעונות יום נעמ"ת מונה 209 מעונות יום הפועלים ברחבי הארץ ומהווה רשת מעונות היום המפוקחים על ידי ממשלת ישראל הגדולה ביותר עם כ-16 אלף תינוקות ופעוטות.

עו"ד רחלי אדרי, מנכ"לית התנועה: "המידע מלמד על חשיבות הפיקוח הממשלתי על הפעלת מעונות היום בהם אנו מפקידים את היקר לנו מכל, את ילדינו. המדינה צריכה לשאוף להרחבת מערך הפיקוח של מעונות היום גם על גופים פרטיים, ועוד יותר מכך, שמידע מסוג זה יהיה חשוף ונגיש לכל אחד, תוך אפשרות לעריכת השוואות בין המעונות השונים והליקויים שנמצאו בהם".

פעוטות חולים, מזון מקולקל וזוהמה – לכתבה על המידע ב"וואלה"

דוחות הפיקוח במעונות נעמ"ת

Image_00013

בקשת המידע למשרד הבריאות

חוששים מליסטרייה? כנראה שיש לכם סיבה

לבקשתנו חשף משרד הבריאות כי הוא מעסיק 64 פקחי מזון המבצעים יותר מ 10,000 ביקורות כל שנה אותן הוא לא חושף לציבור. נתונים שנחשפו ב 2014 ו 2015 דיברו על למעלה מ 16,000 ביקורות ומאות השמדות מזון. ואם זה היחס הזה הפתיע אותנו, גם תוצאות הביקורות מפתיעות כשמתוך אלפי בדיקות נערכו רק  64 שימועים ב 2016. שנים שאנחנו רודפים אחרי משרד הבריאות כדי להבין את היקף הפיקוח על מזון במדינת ישראל. את הפיקוח על המסעדות המשרד לא מפרסם כי אין מערכת ממוחשבת לאיסוף הנתונים. את תוצאות הפיקוח על יצרני מזון נהגו לפרסם והנתונים מופיעים באתר המשרד לשנים 2014 ו 2015 אבל מאז חדלו. אז מה קורה במשרד הבריאות וכמה אנחנו כצרכני מזון מוגנים?

נתוני משרד הבריאות לשנת 2014

נתוני משרד הבריאות לשנת 2015

הודעות משרד הבריאות בנושא מזון

והנתונים שהועברו לידינו לפי חוק חופש המידע: 

מענה ראשון

תשובה

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il