fbpx

מידע שהושג בנושא ‘פסיקה’

ביהמ"ש: צה"ל לא מסר מידע – ישלם הוצאות בסך 30 אלף שקל

בית המשפט לעניינים מינהליים בתל אביב חייב את צה"ל לשלם הוצאות משפט בסך 30 אלף שקל לאזרח שביקש מידע, אך נאלץ לעתור כדי לקבל אותו.

בהחלטתה כתבה השופטת, אסתר נחליאלי חיאט: מקובלות עלי טענות העותר כי התנהלות המשיבים בעניינו היא הסיבה לצורך בהגשת העתירה. בהעדר טעם אמיתי היה על המשיבים להיעתר לדרישת העותר עוד בשלב הגשת הבקשה לפי חוק חופש המידע. יתרה מכך, בקשת העותר חשפה למעשה מחדל שמאגרי המידע הרלוונטיים של המשיבים לא היו זמינים במידה המתיישבת עם שקיפות וגילוי, וכפי שכבר אמרתי בדיון הרי שבהיבט זה, אין זה ראוי שהמשיבים ילינו על הצורך בהשקעת משאבים שיאפשרו את גילוי המידע המבוקש, שכן המחוקק כבר הכיר בזכות זו.

קישור לפסק הדין

להעברה בנקאית או לתרומה ישירה, להלן פרטי החשבון של התנועה לחופש המידע(ע"ר):
מספר עמותה 580425700 בנק הפועלים (12) סניף 567 (בית אסיה, תל אביב) מספר חשבון 372952

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il