fbpx

מידע שהושג בנושא ‘פרוטוקול’

פרוטוקול מליאת האקדמיה ללשון העברית מיוני 2021

פרוטוקול המליאה

פרוטוקול מליאת האקדמיה ללשון

 

 

פרוטוקולים של צוות פיתוח תיירות

צוות התכנון והפיתוח (צת"פ) של משרד התיירות מופקד על הקצאת כסף לפרויקטים תיירותיים. הפרוטוקולים חשפו שבתקופת מערכת הבחירות ה-2006 הופעלו לחצים פוליטיים על הצוות להקצות תקציבים לראשי עיריות חדרה וקריית שמונה שהיו באותה עת במו"מ על ההצטרפות לקדימה.

הפרוטוקולים של החלטות טריבונל הצנזורה

התנועה פנתה לממונה על חופש המידע בצה"ל, בבקשה לקבל את העתקי ההחלטות והפרוטוקולים של הדיונים של הטריבונל הדן בענייני צנזורה, במטרה להגביר את הפיקוח על האיזון הראוי בין בטחון המדינה לבין זכות הציבור לדעת.

להעברה בנקאית או לתרומה ישירה, להלן פרטי החשבון של התנועה לחופש המידע(ע"ר):
מספר עמותה 580425700 בנק הפועלים (12) סניף 567 (בית אסיה, תל אביב) מספר חשבון 372952

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il