fbpx

מידע שהושג בנושא ‘קבינט הקורונה’

תשובת המדינה לעתירת התנועה לחשיפת הפרוקוטולים מדיוני קבינט הקורונה

תשובת המדינה

תשובת המדינה

תקציר האירועים הקודמים בתיק:

בג"ץ הוציא צו על תנאי והורה למדינה להשיב לעתירת התנועה

הדיון שנערך בבג"ץ

הערעור שהגשנו לבג"ץ

כתבה ב"הארץ"

אחרי שמונה חודשים ועתירה – קיבלנו מצגות מקבינט הקורונה

בתחילת משבר הקורונה ביקשנו ממשרד ראש הממשלה את הפרוטוקולים מדיוני קבינט הקורונה ואת חומרי הרקע והנתונים שהציגו בהם המומחים בפני השרים. חיכינו וחיכינו והמידע לא הגיע. אז עתרנו לבית המשפט. בעקבות הגשת העתירה, הודיעו לנו שהמידע מוכן, ואפשר לבוא לקחת את הדיסקים! ממשרד ראש הממשלה. זה היה בינואר 2021. מיד הגשנו בקשה נוספת לקבל את המצגות מהדיונים שהמשיכו להתקיים. שוב חיכינו חודשים ארוכים ושוב הגשנו עתירה – ואז הגיע הטלפון ממשרד ראשהממשלה. הנה הן כאן. המצגות. לא חומרי רקע, לא מידע גולמי, רק מצגות. חלקן סרוקות ומוסתרות במדבקות.

אתם מוזמנים לעיין במה שכבר קיבלנו. מקווים שתמצאו בזה עניין.

תשובת המדינה לבית המשפט

תשובת המדינה לבית המשפט

 

תראו איך באנגליה עושים את זה נכון – ככה מוסרים לציבור חומרי רקע בשנת 2021.

המצגות שקיבלנו בינואר 2021

להעברה בנקאית או לתרומה ישירה, להלן פרטי החשבון של התנועה לחופש המידע(ע"ר):
מספר עמותה 580425700 בנק הפועלים (12) סניף 567 (בית אסיה, תל אביב) מספר חשבון 372952

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il