fbpx

מידע שהושג בנושא ‘קופת חולים מכבי’

קופת חולים מכבי לתנועה: 35 אלף שקל עבור מסירת תמצית החלטות ועדת חריגים

ועדת חריגים של קופות החולים חורצות גורלות של חולים – מאחורי דלתות סגורות. הן מחליטות אם לאשר לחולים תרופות שאינן נכללות בסל הבריאות. פרסום החלטות הוועדה יסייע לחולים לדרוש את המגיע להם. למשל, לדעת אם אושרה תרופה לחולה אחר. לכן עתרנו לבית המשפט לחשיפת המידע, באמצעות עו"ד יערה וינקלר-שליט – וניצחנו.

בית המשפט קיבל את עמדתנו והורה לקופת חולים כללית לפרסם את תמצית ההחלטות של ועדת חריגים. אולם כשפנינו לקופת חולים מאוחדת כדי שתפרסם גם היא את המידע לציבור – הקופה השיבה כי יידרשו לה 700 שעות עבודה בעלות של 21 אלף שקל. זמן קצר אחר כך הגיעה גם תשובת קופת חולים מכבי לפניית התנועה. במכבי מעריכים שעלות הפקת המידע הזה היא יותר מ-35 אלף שקלים.

יש לנו תחושה שדרישת הקופות לתשלום סכום כה הגבוה נועדה להתיש אותנו (וספק אם היא בכלל חוקית). אנחנו לא נוותר, ואם יידרש נמשיך במאבק המשפטי. אחרי הכל מדובר במידע מציל חיים שעשוי לסייע לאנשים שנלחמים על חייהם, ואין להם זמן להילחם גם על שקיפות.

תשובת קופ"ח מכבי לפניית התנועה

maccabi

המכתב לקופת חולים מכבי

המכתב ששלחנו לקופת חולים מכבי

לפסק הדין של השופטת אביגיל כהן

לכתבה על פסק הדין בדה מרקר

התנועה לקופות החולים: אמצו את החלטת ביהמ"ש ופרסמו את החלטות ועדות חריגים

בעקבות עתירת התנועה לחופש המידע הורה בית המשפט לעניינים מנהליים לפרסם את החלטות ועדת חריגים. מעתה, לחולים הזקוקים לתרופות שאינן בתוך הסל תהיה גישה למידע, שיסייע להם למצות את זכותם למימון. למשל, הם יוכלו לדעת איך התייחסה הוועדה לבקשות של חולים אחרים לתרופה או טיפול שאותו הם מבקשים לקבל.

התנועה טענה בבית המשפט כי בכוחה של הוועדה לדון אדם לחיים או למוות. הדברים נעשים במחשכים ובדלתיים סגורות — וניכר שהקופה מנסה להשאיר זאת כך. בקופת חולים כללית סירבו למסור את המידע בטענה שהפקתו – כלומר ריכוז כל ההחלטות ומחיקת הפרטים המזהים – תגרום להקצאת משאבים לא סבירה.

שופטת בית המשפט, אביגיל כהן, קבעה כי ההחלטות יתפרסמו, אך ללא הפרוטוקולים. את המידע נקבל בתוך שלושה חודשים. אנו מצפים שגם קופות החולים האחרות יאמצו במהרה את הנורמה החדשה.

את התנועה ייצגה בנחישות, ופרו בונו, עו"ד יערה וינקלר שליט, ממשרד קנולר ושות'.

להחלטת בית המשפט

פניית התנועה לקופות החולים

הפניה לקופת חולים לאומית
הפניה לקופת חולים מכבי
הפניה לקופת חולים מאוחדת
באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il