fbpx

מידע שהושג בנושא ‘רשויות מקומיות’

השלטון המקומי חושב שהוא שב"כ-מוסד

בתחילת החודש שיגרו ראשי מרכז השלטון המקומי מכתב אל שר המשפטים, בעקבות פגישה מוצלחת שהתקיימה עמו. ראשי מרכז השלטון המקומי ביקשו לבטל את חוק חופש המידע ביחס לרשויות המקומיות בתואנות שונות ומשונות, ולהקים חומה חסינה ובלתי עבירה בין הציבור למשרתיו. כן, גם בישראל 2019, יש ראשי רשויות שחוששים מעינו הבוחנת של הציבור. אורוול צדק.

הניסיון להצר את גישתו של הציבור למידע אינו חדש, וימיו כימי המידע הציבורי. אלא שהפעם דומה כי ראשי השלטון המקומי מנסים, ומבקשים להכריז מלחמה של ממש על זכות הציבור לדעת, שהיא במובנים רבים נשמת אפה של הדמוקרטיה. ומה לגבי האינטרס הציבורי? עיון בטעמי ההצעה מוכיח כי האינטרס הציבורי שבשמו אמורים הם לפעול נותר הרחק מאחור.

המרכז מזדעק, משום שמבחינתו מסירת מידע ציבורי לציבור זה "עסק לא כלכלי", וטוען שהסיפור הזה של מתן מידע ומענה לאזרחים מתחיל לעלות לו הרבה מאוד כסף וזמן ואין בצדו הכנסה הולמת. לכן, מציע המרכז ליצר חסמים ולהעלות את סכומי האגרות על קבלת מידע ולבטל את הפטור מאגרות חופש מידע (שניתן לעמותות, לחוקרים ולסטודנטים ולמעוטי יכולת).

התפישה שעולה מתוך פנייתו של המרכז לשלטון מקומי היא פשוטה – הרשות המקומית היא חברה בע"מ, ולא רשות ציבורית הפועלת כנאמן עבור הציבור ומחזיקה במידע השייך לו. השיקול הכלכלי חשוב מזכותו הדמוקרטית של הציבור למידע ולפיקוח (וכאילו שכספי המסים שלנו לא אמורים לשרת בדיוק את מטרה זו).

דומה כי נעלמו מעיני מובילי ההצעה העקרונות הבסיסיים של השירות הציבורי, שלפיהם מטרתו הראשונה והעיקרית היא מתן שירות לציבור, והרחק משיקולי עלות-תועלת. הנגשת מידע לציבור אינה חסד שהשלטון עושה עמו, זו היא חובה ציבורית-ערכית ממעלה ראשונה הנשענת על התובנה כי הציבור הוא הבעלים של המידע שצריך להיות חופשי ובחוץ אלא אם יש סיבה טובה להסתיר אותו, כמו ביטחון המדינה למשל.

ואולם חמור מכך, בנוסף למגבלה הכלכלית, מבקשים אנשי המרכז לשלטון המקומי לבטל לחלוטין את האפשרות להגיש להן בקשת חופש מידע, ולהסתפק בפרסום יזום מצדן בלבד, כאילו היו הם השב"כ והמוסד. החוצפה באמת בלתי נתפשת, והבושה אבדה מזמן לאנשי השלטון המקומי, שאומרים 'תסמכו עלינו, אנחנו נבחר מה לחשוף בפניכם, לא הציבור יקבע מה מעניין אותו, אלא השלטון'. אותו שלטון שכבר כיום מבקש לא פעם להסתיר מידע מהציבור. אורוול כבר אמרנו, לא?

בקשתו של מרכז השלטון המקומי היא פשוטה – שהציבור יעזוב אותו בשקט. הציבור ימשיך לשלם ארנונה ומסים, והשלטון יעשה איתם את הטוב בעיניו ובלי לתת שום דין וחשבון לציבור.

בימים אלה, שפושה בהם השחיתות בשלטון המקומי, כשרק בתחילת החודש נעצרו 19 חשודים בשחיתות הקשורה בלב השלטון המקומי, וביניהם ראשי עיר לשעבר, ראוי להזכיר ליוזמי ההצעה כי "אור השמש הוא חומר החיטוי הטוב ביותר ואור המנורה הוא השוטר היעיל ביותר", ואחד הכלים המרכזיים למאבק בשחיתות הוא שקיפות. כה הגיוני וכה פשוט, וזה גם עובד בכל העולם, ומדינות הנמצאות גבוה במדד השקיפות שלא במקרה נמוכות במדד השחיתות.

את ההצעה ששלח המרכז לשלטון מקומי לשר המשפטים אנו מציעים לגרוס ויפה שעה אחת קודם. היום זה השלטון המקומי ומחר יהיה זה השלטון המרכזי – שיתלונן על כך שהציבור מבקש לו דבר אחד פשוט – לדעת.

למאמר בדה מרקר

מרכז השלטון המקומי מבקש לבטל את חוק חופש המידע – ידיעה בדה מרקר

רק מי שיש לו מה להסתיר – לא רוצה למסור מידע

מרכז השלטון המקומי בישראל, הגוף שמאגד תחתיו את כל העיריות והמועצות המקומיות בישראל – מבקש להסיג 20 שנה לאחור את חופש המידע בישראל. המרכז הוציא בשבוע שעבר פנייה נרגשת אל שר המשפטים, המבקשת לבטל את האפשרות להגיש בקשות חופש מידע פרטניות לרשויות המקומיות. כתחליף מציעים בשלטון המקומי להגדיר מהו מידע "שגילויו נדרש לציבור" והוא יפורסם באתרי האינטרנט של הרשויות. כל מידע אחר יישאר חסוי. הסיבה המוצהרת: בקשות חופש מידע יוצרות עומס על הרשויות ולעיתים הן טורדניות ומשמשות את המבקשים כדי למתוח ביקורת על הרשות.
הרשויות המקומיות, כמו גם משרדי הממשלה, אכן סובלות מעומס נוסף בשל חוק חופש המידע, אולם מדובר בעומס שמקורו בהתעוררות אזרחית בריאה המבקשת לדעת כיצד מתקבלות החלטות במועצה, מדוע חלקים מסוימים בעיר נראים כך וחלקים אחרים נראים אחרת, כמה עלה האירוע שקוים בהפרדה, כיצד קרה שדווקא מקורב א' לראש העיר הוא גם מי שזכה במכרז להסעות התלמידים ועוד ועוד.
נכון גם שלא פעם בקשת מידע היא כלי ניגוח פוליטי, בעיקר על ידי אנשי אופוזיציה במועצת העיר. אך אם חוק חופש המידע מצליח להוסיף מידע מקורי ואמיתי לארגז הכלים של המשחק הפוליטי הדבר רק מוכיח את נחיצותו ולא להיפך. ישנם גם תושבים שמגישים מספר רב של בקשות, אך אילו הרשויות המקומיות היו עומדות בחובות הפרסום היזום המוטלות עליהן ולא מחכות לאזרחים מודאגים שיאלצו אותן לעשות זאת, רבות מבקשות המידע "הטורדניות" היו מתייתרות ממילא. נכון להיום הרשויות המקומיות אינן עומדות בחובות המוטלות עליהן, כמו למשל פרסום מידע סביבתי, או פרסום הסדרי ניגודי עניינים של חברים בוועדות התכנון והבניה.
בשנים שבהן השחיתות בעיריות ובמועצות גואה, מצופה משר המשפטים שיגנוז את בקשת ראשי השלטון המקומי וידרוש ממשרדו לפעול באופן ההפוך: להגביר את הפיקוח על הנעשה ברשויות המקומיות.
בקשתו של מרכז השלטון המקומי חריגה בחוצפתה – וחריגה גם בהיקפה: לא החרגה מהחוק של נושא או תחום מסויימים, אלא החרגה גורפת של השלטון המקומי כולו. אכן ישנם גופים ספורים המוחרגים מהחוק, וזאת לאחר דיונים מורכבים שנערכו בכנסת במסגרת ועדת חוק חוקה ומשפט אי אז בשנות התשעים. כך למשל הוחלט שהחוק לא יחול על גופים שפעילותם לא בהכרח מתקיימת בתוך מדינת ישראל, או גופים ביטחוניים שעיקר פעילותם קשורה בביטחון המדינה, כמו השב"כ, המוסד והוועדה לאנרגיה אטומית (בשונה, אגב, מארה"ב, שם חוק חופש המידע חל בצורה מלאה על גופים כמו ה-FBI, ה-CIA וה-NSA).
אך מה לשלטון המקומי ולמוסד לתפקידים מיוחדים? האם פקידי העירייה מבצעים פעילות ביון עלומה שיש להסתירה בכל מחיר? מדוע השלטון המקומי רואה עצמו כמי שלא חייב לתת דין וחשבון למשלמי הארנונה שלו על השימוש שהוא בה? הצעתו של המרכז לשלטון מקומי מנוגדת לתפיסה הבסיסית כי הציבור הוא בעליו החוקיים של המידע, ורק זרימה חופשית של מידע היא ערובה לתקשורת חופשית; והיא עומדת בסתירה מוחלטת לתפקידו של השלטון המקומי – לתת שירות ומענה לתושביו.
מטרתה האמיתית של הבקשה אינה מניעת סרבול וחיסכון במשאבים אלא יצירת מחיצה בין השלטון לאזרח. מקומה לא יכירנה במשטר חופשי המקיים מינהל תקין. היא נובעת בעיקרה מגאוות השררה ושכרון הכוח של ראשי מרכז השלטון המקומי המבקשים שהציבור יעזוב אותם בשקט, ימשיך לשלם מסים ויתן להם לעשות כאוות נפשם מבלי לתת על כך דין וחשבון.
בשנים בהם השחיתות בעיריות ובמועצות גואה – רק כעת נעצרו 19 בכירים בשלטון המקומי, ביניהם ראשי עיר לשעבר, בחשד לעבירות שחיתות – מצופה משר המשפטים שיגנוז את בקשת ראשי השלטון המקומי וידרוש ממשרדו לפעול באופן ההפוך: להגביר את הפיקוח על הנעשה ברשויות המקומיות, לחזק את היחידה הממשלתית לחופש המידע ולהחיל את סמכותה גם על הרשויות המקומיות ולהפסיק את הכשל המתמשך בפיקוח ובהנגשת מידע בכל הקשור ברשויות המקומיות.

רחלי אדרי היא מנכ"לית התנועה לחופש המידע, נידאל חייק הוא מנכ"ל עורכי דין למען קידום מנהל תקין

המאמר פורסם ב"עין השביעית"

מרכז השלטון המקומי נגד זכות הציבור לדעת

מרכז השלטון המקומי בישראל, הגוף שמאגד תחתיו את כל העיריות והמועצות המקומיות בישראל – מבקש להסיג 20 שנה לאחור את חופש המידע בישראל. המרכז הוציא בשבוע שעבר פנייה נרגשת אל שר המשפטים, המבקשת לבטל את האפשרות להגיש בקשות חופש מידע פרטניות לרשויות המקומיות. כתחליף מציעים בשלטון המקומי להגדיר מהו מידע "שגילויו נדרש לציבור" והוא יפורסם באתרי האינטרנט של הרשויות. כל מידע אחר יישאר חסוי. הסיבה המוצהרת: בקשות חופש מידע יוצרות עומס על הרשויות ולעיתים הן טורדניות ומשמשות את המבקשים כדי למתוח ביקורת על הרשות.

בשנים בהם השחיתות בעיריות ובמועצות גואה מצופה משר המשפטים שיגנוז את בקשת ראשי השלטון המקומי וידרוש ממשרדו לפעול באופן ההפוך: להגביר את הפיקוח על הנעשה ברשויות המקומיות.

סיכום הפגישה של ראשי הרשויות עם שר המשפטים:

המכתב לשר המשפטים אוחנה

 

 

המדריך להטמעת שקיפות מידע ברשויות המקומיות

המדריך להטמעת השקיפות בשלטון המקומי

אישור בטיחות של מוסדות חינוך לשנת 2016

בעקבות בקשת מידע שהגשנו, מסר משרד החינוך שתי טבלאות נתונים אודות אישורי בטיחות שניתנו למוסדות חינוך בשנת 2016. הטבלה הראשונה היא מוסדות החינוך שקיבלו אישור והטבלה השנייה, מוסדות חינוך שטרם התקבל דיווח מהרשות המקומית לגביהם.

תשובה

תגובה א

תגובה ב

 

מי מייצגת אותך במועצה המקומית?

בתחילת השנה פנינו למשרד הפנים יחד עם שדולת הנשים בישראל כדי לקבל תמונה מלאה של הייצוג הנשי ב-257 המועצות המקומיות ברחבי הארץ. התמונה שנחשפה עגומה ולכבוד יום האישה הבינלאומי כולן מוזמנות לצלול לנתונים ולבדוק – האם במועצה המקומית שלך יש לך ייצוג נשי. 

הנתונים מתארים את המצב נכון לבחירות האחרונות שנערכו ב 2013, השנה יערכו שוב בחירות במועצות המקומיות.

בקשת מידע נשים.

תשובת משרד הפנים

דווח1 הרכב מגדרי

דוח 2 הרכב מגדרי

דוח 3 הרכב מגדרי

דוח 4 הרכב מגדרי

דוח 5 הרכב מגדרי

דוח 6 הרכב מגדרי

להעברה בנקאית או לתרומה ישירה, להלן פרטי החשבון של התנועה לחופש המידע(ע"ר):
מספר עמותה 580425700 בנק הפועלים (12) סניף 567 (בית אסיה, תל אביב) מספר חשבון 372952

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il