fbpx

מידע שהושג בנושא ‘תוכניות עבודה’

נתונים אודות נפגעי סמים ואלכוהול כמו גם תוכניות העבודה של הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול

כמענה לבקשת מידע שהגשנו לרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול התקבלו נתוני הפטירות כתוצאה משימוש באלכוהול ובסמים בשנת 2015. בנוסף, פירוט תכניות העבודה בתחום האכיפה, הטיפול והשיקום לשנים 2015-2016.

בקשת מידע- הרשות למלחמה בסמים

מענה לפי חוק חופש המידע- התשנח 1998

באתרנו מתפרסם מידע שנמסר מרשויות ציבוריות, כפי שהתקבל מהן. אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שלא יעלה לאתר מידע שיש בפרסומו משום פגיעה בזכויות הפרט. אם אתם סבורים שבכל זאת עלה באתר מידע כזה, אנא עדכנו אותנו במייל לכתובת: info@meida.org.il