דילוג לתוכן העמוד
בדיון

התנועה לחופש המידע נגד משרד ראש הממשלה

התנועה מבקשת מבג"ץ להתיר עיון בתמלילי ישיבות הממשלה שדנה בהתמודדות עם הקורונה