דילוג לתוכן העמוד
פסק דין

התנועה לחופש המידע נגד המועצה הדתית כפר סבא

עניינה של עתירה זו הוא צד שלישי המחזיק במידע השייך לרשות ציבורית ומסרב למסור אותו בניגוד לדין. את העתירה הגשנו עם "ישראל חופשית"