דילוג לתוכן העמוד
דיון מקדמי

התנועה לחופש המידע נגד המועצה הדתית כפר סבא

עניינה של עתירה זו הוא צד שלישי המחזיק במידע השייך לרשות ציבורית ומסרב למסור אותו בניגוד לדין. את העתירה הגשנו עם "ישראל חופשית"