דילוג לתוכן העמוד
ממתין לתשובת המדינה

התנועה לחופש המידע נגד משרד ראש הממשלה ומשרד החוץ

מי אנשי העסקים שעמם נפגש נתניהו בפריז בפברואר 2023? עתרנו נגד משרד ראש הממשלה ומשרד החוץ לאחר שלא ענו לבקשת התנועה למסור מידע