דילוג לתוכן העמוד
בדיון

התנועה לחופש המידע נגד עיריית ירושלים

התנועה עתרה לאחר שעיריית ירושלים לא השיבה לבקשה למסור מידע על הסכמי פשרה שהיא ערכה בשנים האחרונות