דילוג לתוכן העמוד
ממתין להכרעה

התנועה לחופש המידע נגד משרד המשפטים

הפרקליטות לאחר שהפרקליטות התעלמה מדרישת התנועה לחשוף את כל הנחיותיה כנדרש בחוק. הגשנו עתירה עקרונית, באמצעות עו"ד רענן גלעדי. בעקבות ההליך המשפטי החלה הפרקליטות לפרסם חלקית את ההנחיות

ממתין לדיון
דיון מקדמי
בדיון
בדיון
ממתין להכרעה